"Me ei tohi kaotada pead ja tekitada paanikat. Peame säilitama selge mõistuse ja rakendama meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks. Pärnu linnas pole praeguseks tuvastatud ühtegi nakatunut, kuid meie inimesi on vaja kaitsta," rõhutas linnapea.

Kosenkranius kutsus üles käituma rahulikult, mitte tekitama paanikat ja vältima olukordi, kus inimesed võivad üksteist nakatada. "Kaubandusettevõtted ja poeketid on kinnitanud, et toiduainete varud on piisavad ja tarneahelad töötavad ning ajutisi probleeme esineb vaid kaupade etteveoga, sest teatud esmatarbekaupu ja toiduaineid ostetakse tavapärasest kordi rohkem. Pärnu linna kriisikomisjon on otsustanud rakendada meetmed üksnes haiguse leviku tõkestamiseks," selgitas ta.

Haridusasutused

Vastavalt valitsuse otsusele sulgetakse esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti üldhariduskoolid. Täna selgitavad koolid õpilastele e-õppe võimalusi. "Koolide töötajatel säilib juurdepääs oma töökohale, välja arvatud riskirühma kuuluvad töötajad. Nendeks on inimesed, kes on käinud viimasel ajal riskipiirkondadeks kuulutatud välisriikides puhkamas, kes on Saaremaal, Võrumaal, Harjumaal ja mujal võinud kokku puutuda nakkusohtlike inimestega ning muidugi haigusnähtudega inimesed," rääkis Kosenkranius .

Pedagoogid ei pea kogu aeg koolimajas viibima, kuid lastel ja lapsevanematel peab olema võimalus töö ajal nendega telefoni või arvuti kaudu suhelda. Õpilastel tuleb jälgida koolidest tulevat infot, koolide kodulehti ja e-õppekeskkonda.

Õppetööd jätkab Pärnu Päikese Kool. Kriisikomisjon soovitab lapsevanematel, kellel on võimalik, lapsed koju jätta. Analoogselt üldhariduskoolidega ei tohi riskirühmadesse kuuluvad kooli töötajad tööle minna, haigustunnustega õpilased tuleb koju jätta.

Pärnu ja osavaldade lasteaiad jäävad esialgu avatuks. Kui kasvõi ühel lapsel avastatakse koroonaviirus, tuleb kogu lasteaed kinni panna ja selle lasteaia lapsi ei tohi teistesse lasteaedadesse paigutada. Kriisikomisjoni soovitab vaatamata lasteaedade töötamisele kõigil, kellel on võimalik lapsed koju jätta, seda teha.

Huvikoolid ja noortekeskused on homsest suletud. Töötajad peavad olema telefoni või arvuti kaudu kättesaadavad. Huviringe ja treeninguid ei toimu.

Sulgemised on kehtestatud kuni 30. märtsini, misjärel otsustatakse sulgemise pikendamine või lõpetamine.

Sotsiaalasutused

Eakate hooldekodudes on kehtestatud külastuskeeld. Esmaspäevast sulgetakse Pärnu Sotsiaalkeskuse üksused aadressidel Metsa 16 (eakate päevakeskus), Riia maantee 70 (puuetega inimeste keskus) ja Paikusel, Tiigi 2 asuv päevakeskus. Ühtegi avalikku üritust seal ei toimu, küll teenindatakse Riia maantee 70 puuetega inimesi igapäevaelu toetamise teenusel ning päeva- ja nädalahoiu teenusel.

Eakate koduteenused jätkuvad. Täiskasvanute varjupaik jääb avatuks, kuid varasemast hoolikamalt jälgitakse hügieeninõudeid. Haigusnähtudega isikud eraldatakse. Varjupaigas saab ka päevasel ajal viibida.

Laste turvakodu tegutseb edasi, järgitakse hügieeninõudeid. Laste perekodud on külalistele suletud.

Sulgemised on kehtestatud kuni 30. märtsini, misjärel otsustatakse sulgemise pikendamine või lõpetamine.

Kultuuriasutused

Kõik linnavalitsuse ja tema allasutuste korraldatud avalikud üritused jäävad ära. Nooruse maja, Raeküla Vanakooli Keskus ja teised avatud kultuurikeskused suletakse. Kriisikomisjon soovitab tungivalt ka kõik Pärnu ja tema osavaldade ööklubides, pubides ja teistes meelelahutusasutustes toimuvad üritused ära jätta. Sulgemised on kehtestatud kuni 30. märtsini, seejärel otsustatakse sulgemise pikendamine või lõpetamine.

Pärnu Keskraamatukogu ja tema haruraamatukogud linnas, Audrus, Lindil, Jõõpres, Lavassaares, Aruväljal, Tõstamaal, Pootsis, Tõhelas ja Paikusel on 16.-30. märtsini suletud. Raamatuid saab tagastada tagastuskasti. Suletud päevadel on viivis peatatud. Kõik märtsi- ja aprillikuus planeeritud üritused on tühistatud. Kes tahab kodusolemise ajaks endale head lugemist varuda, saab seda teha täna ja homme, 13. ja 14. märtsil.

Linnavalitsus ja osavallakeskused

Linnavalitsuses ja osavallakeskustes piiratakse külastajate liikumist. Kokkulepitud kohtumised jäävad ära, suhtlemine toimub telefoni või arvuti kaudu. Pärnus Suur-Sepa 16 asuvas linnavalitsuse hoones pääseb üksnes fuajeesse, kus on võimalik infospetsialistidega suhelda ja äärmisel vajadusel eraldi ruumis linnavalitsuse töötajatega kohtuda. Samuti eraldatakse kinnised ja avatud tsoonid osavallakeskustes.

Linnavalitsuse ja linna allasutuste töötajate lähetused on kuni 12. aprillini tühistatud, samuti ei toimu külaliste vastuvõtte selle kuupäevani.

Linnavalitsuse infotelefonideks on 444 8200 ja 15 505, e-posti aadress linnavalitsus@parnu.ee. Töötajate kontaktid on avaldatud kodulehel www.parnu.ee. Linnavalitsuse fuajeesse paigaldatakse spetsiaalne postkast, kuhu saab paberdokumente ja kirju jätta.

Sulgemised on kehtestatud kuni 30. märtsini, seejärel otsustatakse sulgemise pikendamine või lõpetamine.

Ühistransport

Pärnu ja Pärnumaa ühistranspordis on tänasest kehtestatud eriolukord. Linna- ja linnalähiliinide busside esiuksi ei avata ja sõitjate salongis piiratakse lindiga juhi töökohale lähenemine. Bussijuhid pileteid ei müüa, kasutada tuleb validaatoreid.

Kõikides bussides desinfitseeritakse vähemalt korra päevas kinnihoidmistorusid ja käepidemeid.

"Palume järgida Pärnu linna kodulehte www.parnu.ee ja linna allasutuste kodulehekülgi. Täiendavatest kriisikomisjoni poolt antavatest korraldustest ja piirangutest antakse teada meedia vahendusel," teatas linnavalitsus.