Erinevaid küsimusi, mis seni on juba Facebooki kommentaaridesse postitatud:

Mis saab kutsekooli lõpetajatest, kellel on vaja lõputöö teha koolis?

Kas HTMi poolt tulevad juhendid koolidele/lasteaedadele distantsõppe vmt korraldamiseks? Ja juhendid lapsevanematele eri kooliastmetes laste suunamiseks/juhendamiseks sel perioodil?

Milline on oht põhikoolilõpetajatele, seoses lõpueksamite ja sisseastumiskatsetega? Enne eksameid on vaja vajalikud teemad selgeks saada, mis on distantsõppe korral kahtluse all, samuti lükatakse edasi sisseastumiskatsed. Millised on alternatiivsed variandid?

Kas aprillis olev vaheaeg jääb siis ära?

Kuigi vähestele on veel vastatud, siis HTM-i eesmärk on kõikidele siiski lahendus leida. Näiteks viimasele küsimusele, et kas vaheaeg jääb ära, vastavad haridusametnikud, et kuna õppetöö toimub - distantsilt - siis vaheaegadega muutusi ei tule.

Kutsekoolide osas tuleks HTM-i hinnangul ühendust võtta kooliga.

Miks just esmaspäevast koolid kinni, mitte tänasest? HTM: Kuna kõiki haridusasutusi puudutav otsus oli langetatud 12. märtsi hilja õhtul, siis 13. märtsiks oli antud korraldus valmistada ette asutusesisene infopäev, kus jagatakse juhiseid ja materjale õppetöö edasiseks korraldamiseks.

Milliseid tugiteenuseid pakutakse, kui üksikvanemal pole võimalik lapsega koju jääda? HTM: Lahendus tuleb leida koostöös kooliga. Vajadusel oskab Sotsiaalministeerium täiendada.

Mis saab riigieksamitest? HTM: Kui vähegi võimalik siis lähtutakse tavapärasest korraldusest. Eksamite edasilükkamise vajaduse üle otsustatakse edasistest arengutest lähtuvalt.

Kui pole võimalik kodus tagada lapsele nutivahendit internetiühendusega, siis tuleb olukorrast ennekõike anda teada koolile ning leida koos lahendused. On võimalik leppida kokku ka näiteks töölehtede jaotus koos kooliga.