"Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid," teatas ministeerium.

"Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus. Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt."

Haridus- ja Teadusministeerium juhtis teates tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringe, treeninguid ja muud seesugust.

"Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust. Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega."

Seoses koroonaviiruse äkilise ja ägeda puhanguga kuulutas valituskomisjon neljapäeva hilisõhtul välja eriolukorra. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid:

- Alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile
- Kõik avalikud kogunemised on keelatud
- 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse
- Spordivõistlused on keelatud 1. maini
- Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll
- Peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile

Eestis on neljapäeva õhtu seisuga tuvastatud koroonaviirus 27 inimesel.