Täna algas valitsuse istung kell 9. Eile teatas Ratas riigikogule, et kavatseb vabariigi valitsusele teha ettepanekud juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud konkreetsete rakendamiste osas, mis puudutab konkreetseid üritusi Eesti-siseselt.

"Ma arvan, et kõik üritused, kus seal on sada või rohkem inimest, on täna väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama. Minu meelest see on väga konkreetne. Siit tuleks edasi vaadata ka kõik erinevad rahvakohtumised ja kogunemised ja, ütleme, päevakeskustes, samuti näitused, muuseumid jne. Ma arvan, et täna me oleme jõudnud kõige paremas mõttes sellesse faasi, et tegelikult anda siin ka väga konkreetsed soovitused välja. Ja seda ma arvan, et Vabariigi Valitsus homme kaalub ja homme oma otsused selles osas teeb," teatas Ratas eile.

Peaminister hakkab juhtima koroonaviirusest tingitud olukorra lahendamisega tegelevat valitsuskomisjoni. Valitsus moodustas koroonaviiruse levikuga soetud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni. Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, siseminister, sotsiaalminister, välisminister, haridus- ja teadusminister, kaitseminister ning riigisekretär. Vajaduse korral kaasab komisjon oma töösse täiendavaid liikmeid.

„Kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine senisest rohkem ja fokusseeritumat tähelepanu,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Eelkõige on oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega ja rahvatervisega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine. Samuti on vajalik koordineerida asutuste koostööd ning kanda hoolt selle eest, et viiruse levikuga kaasnevad riskid oleksid võimalikult väikesed. Nende ülesannete täitmiseks sobib hästi valitsuskomisjoni vorm.“

Moodustatava komisjoni ülesanne on tagada viiruse levikuga seotud olukordade lahendamine ning korraldada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste sellealast koostööd ja koordineerida ressursside ja võimete kasutamist. Komisjonil on õigus anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning saada neilt teavet ülesannete täitmise kohta. Komisjon saab ülesandeid anda selles ulatuses, mis ei sekku asutustele seadusega pandud pädevustesse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid