Eelmisel reedel esitas Tallinna linnavolikogu opositsioon umbusaldusavalduse sotsiaalvaldkonna eest vastutavale abilinnapeale Betina Beškinale, heites viimasele ette lastekodulastele mõeldud miljoni euro arvel hoidmist ja kasutamata jätmist. Umbusaldusavaldus ei leidnud toetust, sest Beškina erakonnakaaslastest olid kohal vaid kaks keskerakondlast, kes ei hääletanud. Ülejäänud 38 keskerakondlast puudusid. 33 volikogu liiget hääletasid umbusaldamise poolt, mistõttu jäi vajalik häälteenamus saavutamata.

Betina Beškinalt kommentaari saada ei õnnestunud, küll aga vastas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja Raimo Saadi, et esitab abilinnapeale kuu aja jooksul ettepanekud, mida ülejäänud rahaga teha.

Saadi sõnul on esialgu kavas vaadata üle, millist täiendavat abi hoolduspered vajavad ja selle abi saamine teha ka hooldusperedele võimalikuks. Ühe mõttena käis Saadi välja kasutada ülejäänud raha äsja täisealiseks saanud lastekodulaste ellusuunamistoetuseks.

"Kehtima jääb põhimõte, et kogu jäägis olev raha jõuab lasteni," ütles Saadi. "Ja kui on vajadust, siis tuleb muuta ka seadusandlust."

Saadi lisas, et Tallinn pole kujunenud olukorras üksi, vaid on üks neist paljudest omavalitsustest, kes seisab silmitsi sama probleemiga. "On äärmiselt oluline, et täiendavate meetmete ja toetuste puhul vaadatakse lahendusi üle Eesti samadel alustel, et tagada laste ja perede võrdne kohtlemine," lausus ta.