Apteegireformi ühe peamise eesmärgi — tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis — saavutamiseks võivad alates esimesest aprillist tegutseda apteegid, mille enamusosalus kuulub proviisorile.

494 apteegist 223 on proviisorosalusega ja sellest omakorda 190 enamusosalus kuulub proviisorile ehk need apteegid saavad pärast reformi rakendumist muretult tööga jätkata. Nõuetele ei vasta 304 apteeki.

Allpool asub kaart, millelt saab ülevaate, millised apteegid vastavad reformi nõuetele ja milliseid võib ees oodata sulgemine. 

Praeguse seisuga võib üldse apteegita jääda 34 asulat.