"2019. aasta esialgsed andmed näitavad, et kolmandate ja neljandate laste sündide arv on suurenenud. Isamaa toel kehtestasime eelmises valitsuses lasterikaste perede toetuse ning käesolevast aastast hakkas kehtima täiendav tulumaksuvabastus lasterikastele peredele,“ ütles Isamaa volikogu esimees Sven Sester. Lasterikaste perede toetus võeti tõepoolest vastu eelmise valitsuse ajal, kui koalitsioonis olid Keskerakond, sotsiaaldemokraadid ning toona Isamaa ja Res Publica Liit.

"Isamaa volikogu poolt heaks kiidetud algatus tagada järjestikuste laste sündimisel varasemaga võrdses suuruses vanemahüvitis senise 2,5 aasta asemel kuni 3-aastase sünnivahemiku korral, aitab parandada nende perede majanduslikku heaolu, kes soovivad saada rohkem lapsi,“ ütles rahavstikuminister Riina Solman.

Solmani sõnul on majandusliku turvatunde kõrval oluline ka emotsionaalne turvatunne. „Me ei saa eirata tõsiasja, et Eestis on peresid, mis erinevatel põhjustel lagunevad. Selleks, et aidata lastel ja ka lapsevanematel leida nendel emotsionaalselt keerulistel aegadel parim võimalik lahendus tulebki luua riikliku toega vanemluslepituse süsteem. Selline riiklikult toetatud nõustamine aitab vältida kõiki osapooli traumeerivaid kohtuasju ning leida lagunenud perekondadel laste huvisid kesksele kohale seades, parim võimalik lahendus laste edasisel kasvatamisel. Eesmärk on pärast lahutust oleks lastel võimalik jätkata suhtlust mõlema vanemaga,“ ütles Solman.

Kuigi üritusel võttis poliitilisest olukorrast sõna ka erakonna juht Seeder, siis seda osa ajakirjanikel kuulata ei lubatud.