Hetkel ei ole teada ühestki saadikust, kes oleks sel põhjusel karantiinis, kuigi seesugune palve neile sel nädalal esitati. Juhul, kui neid peaks aga tekkima, on Euroopa Parlament valmis leidma võimaluse nende osalemiseks istungitel ja kohtumistel, ütles ta.

Varem sel nädalal tühistas Euroopa Parlament kõik saadikute visiidid piirkondadesse, kus koroonaviiruse laiemat levikut on täheldatud, sh Hiinasse, Lõuna-Koreasse, Jaapanisse, Põhja-Itaaliasse ja Iraani.

Euroopa Parlament ei ole ettevaatusabinõude kasutusele võtmisel ELi institutsioonide seas üksi, kuid otsustas oma liikmete suhtes rakendada eriti ranged meetmeid, kuna on "avatud ja läbipaistev institutsioon, mis võtab igal nädalal vastu tuhandeid külastajaid", ütles ametnik.

Hiljutise teatise kohaselt peaksid mõjutatud piirkondadesse sõitnud parlamendiliikmed "jääma koju isolatsiooni" ja "jälgima oma tervist", isegi kui neil pole sümptomeid ja neil pole olnud kokkupuudet nakatunud inimestega.