Ka neljandaid lapsi on viimastel aastatel aina enam sündinud. Mullu oli neljanda lapse sünnitajaid 642, millest rohkem sündis neljandaid lapsi viimati 1992. aastal. Sündide arvu kasvu üheks olulisemaks põhjuseks võib pidada 2017. aasta suvel jõustunud lasterikka pere toetust.

Rahvastikuminister Riina Solman kommenteeris värskeid andmeid kui väga positiivseid. „Peame arvestama, et 90-ndatel sündinud naisi, kes on praegu 20-30-aastased, on vähe. Seetõttu on ütlemata rõõmustav, et võrreldes näiteks 2017. aastaga, sündis Eestis eelmisel aastal lapsi rohkem ning seda just tänu kolmandate ja järgnevate laste sagedasemale sünnile. Numbrid näitavad ilmekalt, et kui peresid toetada, siis julgevad nad enda unistused ellu viia ja rohkem lapsi saada. Lasterikkuse toetamine ja tunnustamine on olnud õige samm ning seda tuleb kindlasti jätkata ja laiendada,“ nentis Solman.

Meditsiinilise sünniregistri esialgsetel andmetel oli 2019. aastal 13 730 sünnitust, millest kolmandaid ja järgnevaid oli kokku 3604 ehk 26 protsenti. 2018. aastal oli sünnitusi kokku 14 034 ja 2017. aastal 13 440. Sünniregistri andmed kajastavad Eestis toimunud sünnitusi. Sündide täielikud ja kontrollitud andmed avaldab statistikaamet maikuus.

Lasterikka pere toetus hakkas kehtima alates 1. juulist 2017. Perele, kus kasvab kolm kuni kuus lapsetoetust saavat last, on lasterikka pere toetuse suuruseks 300 eurot kuus, seitsme ja enama lapsega perele 400 eurot kuus.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid