Betina Beškina on teatavasti Tallinna sotsiaalvaldkonda kureeriv abilinnapea, endine Mihhail Kõlvarti meedianõunik.

Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, et Tallinn jättis mullu lastekodulastele ligi miljon eurot toetusi välja maksmata, ehkki riigieelarvest oli vastav raha laekunud. Sotsiaalvaldkonna eest vastutav abilinnapea Betina Beškina ütles artiklis muu kõrval, et teadis juba suvel, et selline summa seisab lihtsalt linna arvel.

Arusaadavalt ei jäänud selline olukord opositsioonil märkamata. Neli Tallinna linnavolikogu opositsioonierakonda (Reformierakond, Isamaa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond) andsid Eesti Päevalehe artiklist tõukudes 20. veebruari istungil volikogu esimehele Tiit Terikule üle abilinnapea Betina Beškina umbusaldusavalduse.

"Abilinnapea Betina Beškina vastutab selle eest, et abivajajad saaksid Tallinnas vajaminevat hoolt, abi ja teenuseid ning need oleksid rahastatud. Asjaolu, et Tallinn on 2019. aastal vanemliku hoolduseta lapsi toetanud 1385 euro asemel 385 euroga kuus ning sotsiaalküsimuste eest vastutav abilinnapea on seda tõsiasja vaadanud vaikides, näitab, et sotsiaalvaldkond ei ole Tallinnas hästi juhitud. Umbusaldusele allakirjutanud leiavad, et antud juhul on abilinnapea käitunud hoolimatult oma vastusalas ega pea tema jätkamist abilinnapeana võimalikuks," seisab umbusaldusavalduses.

Vahepeal selgus ka, et üle Eesti on kohalikud omavalitsused jätnud vanemateta lastele välja maksmata kokku ligi neli miljonit eurot.

Linnapea Mihhail Kõlvart on kogu skandaali jooksul hoidnud madalat profiili, esinenud mõnelauseliste avaldustega Beškina toetuseks, probleemi sisuliselt kommenteerimata. Täna läkitas meer pressiesindaja vahendusel avalikkusele teate, kus rõhutas taas, et Beškina teeb head tööd, on samas langenud poliitilise tagakiusamise ohvriks.

"Tõsise ja üleriigiliselt olulise teema käsitlemise kõrval ilmnes teine väga oluline aspekt. On kurb tõdeda, et meie ühiskonnas poliitilise arutelu käigus on võimalik, et üks naine kasutab teise naise kohta sõna „robot“ või kui üks ema ütleb teisele emale, et „ta pole parem vanemast, kes oma lapse eest ei hoolitse," teatas Kõlvart.

"Kiusamine on alati taunitav, nii kodus, koolis kui ka poliitikas. Seda ei saa millegagi õigustada ega leppida ja selle eest on vastutavad ka poliitikud. Oma käitumisega oleme eeskujuks eeskätt oma lastele. Ja ühiskonnale."

Kes, kus, millal ja mis konteksteis on abilinnapea Beškinat just robotiks nimetanud, meer oma läkituses ei täpsustanud. Teise esile toodud lause, Kõlvarti hinnangul kiusu-ilmingu autor on reformierakondlasest linnavolinik Õnne Pillak, ning ilmus see viimatimainitu arvamusloos Eesti Päevalehes.

"Linnavalitsus usaldab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureerivat abilinnapead Betina Beškinat," lõpetas linnapea.

Kõlvart rõhutas oma teates ühtlasi, et Tallinn on riigi eraldatud rahale alati oma eelarvest ligi miljoni juurde pannud, ent ei täpsustanud, miks raha siis kasutuseta seisma jäi.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Kadri Kõusaar ütles Beškina umbusaldusavaldusele antud allkirju üle andes, et keegi peab Tallinnas lastele mõeldud miljoni euro kasutamata jätmise eest vastutuse võtma — kas abilinnapea või ametnikud.
“Linna viga antud juhul seisneb selles, et eelistatud on ametkondlikke huve laste huvidele. Keegi peab selle eest vastutuse võtma — kui abilinnapea ütleb, et tema ei vastuta, siis peab vastutama ameti juht,” ütles Kõusaar.

Kõusaare sõnul on probleem selles, et nii abilinnapea kui ameti juht kuuluvad mõlemad linna juhtivasse erakonda. “Ametkond peab olema poliitiliselt sõltumatu. Sotsiaal- ja tervisameti juht Vahur Keldrima on ametit juhtinud ligi 25 aastat ning kuulub sama kaua Keskerakonda ning kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas. Nii ei saagi abilinnapea nõuda vastutamist ameti juhilt, linnapea aga ei saa olla nõudlik abilinnapea suhtes. On kahetsusväärne, et ka Jüri Ratase juhtimisel ei ole Keskerakonna käitumismustris mingeid muutusi toimunud, endiselt toimib parteiline kaadripoliitika,” rääkis Kõusaar.

Isamaa fraktsiooni juht Mart Luik ütles avaldust üle andes, et Beškina teadis juba kaua aega sellest, et riik annab raha, kuid enamus sellest jääb linnavalitsuse kassasse. “Kõige šokeerivam on see, et ta teadis sellest pikka aega ja mitte midagi ei võetud ette. Sellega ei saa Isamaa mitte mingil juhul nõustuda, eriti kui see puudub kõige nõrgemat gruppi,” märkis Luik.

Hääletamiseks läheb homme kell 8.30.