"Tartu rahuleping nagu ka USA iseseisvusdeklaratsioon räägivad nii enesemääramise vaimust, rahva õigusest lõpetada võõrvõimu valitsemine oma territooriumil ja saavutada oma iseseisvus. Nagu on iseseisvusdeklaratsioonis kirjas, kuuluvad rahva võõrandamatute õiguste hulka õigus elule, vabadusele ja püüdlus õnnele ühise rahvana. Need väärtused on Ameerika ja Eesti identiteedi lahutamatud osad ja on meie omavahelise suhte alus," teatas välisminister Pompeo avalduses.

Ta meenutas, et tänavu möödub 80 aastat Wellesi deklaratsioonist, millega USA 1940. aastal deklareeris, et ei tunnusta iial Eesti vägivaldset liitmist Nõukogude Liiduga.

"Kui ma möödunud oktoobris välisminister Urmas Reinsaluga kohtusin, kinnitasime me üheskoos, et jagame vabaduse, demokraatia ja õigusriigi väärtusi ning teeme tihedat koostööd julgeoleku ja ülemaailmse heaolu nimel. Nende mõtetega solidaarsusest ja jagatud väärtustest õnnitlen veel kord Eesti inimesi teie rahvuspüha puhul," märkis Pompeo.