„Meie riike ühendab rikas ühine ajalugu, mitmekesised majanduslikud ja inimlikud sidemed, soov üles ehitada oma iseseisev riik. Viimaste aastate kahepoolse dialoogi positiivne dünaamika peegeldab vastastikust huvi suhete süvendamise järele kaubanduse, teaduse, tehnika ja humanitaarvaldkonnas,“ ütles Lukašenko õnnitluses.

Ta tegi ettepaneku kasutada paremini ära koostööpotentsiaali transpordi- ja logistikasektoris, pangandus- ja turismisektoris. Valgevene riigipea soovis Kaljulaidile ka head tervist ja edu ametitegevuses ning rahu ja õitsengut Eesti sõbralikele inimestele.