Ringkonnaprokurör Natalia Miilvee selgitas, et kuigi tegemist on varem kriminaalkorras karistamata inimesega, on tema toime pandud tegu sedavõrd raske, et prokuratuuri hinnangul on põhjendatud tema vahi alla võtmine.

„Noormehele on esitatud kahtlustus mõrvakatses – kogutud tõendite pealt on järeldatav, et ta üritas autoga teda kinni pidama tulnud politseinikest üle sõita selleks, et pääseda vastustusest narkojoobes sõiduki juhtimise ning narkootikumide käitlemise eest. Teda ei takistanud arusaam, et inimesest autoga üle sõitmise tagajärjeks võib tavapärase tagajärjena saabuda inimese surm. Kuigi teda ei ole varem ühegi kuriteo toimepanemise eest karistatud, on ta oma käitumisega näidanud üles erilist hoolimatust õiguskorra ning teiste inimeste elu vastu, mistõttu vabaduses viibides võib ta kujutada ohtu kaaskodanikele,“ täpsustas prokurör Miilvee.

Harju maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning vahistas kahtlustatava kaheks kuuks.