Sotsiaalvaldkonna eest vastutavale abilinnapeale heidetakse ette, et Tallinn oli möödunud aasta lõpuks jätnud kasutamata ligi miljon eurot asendushooldusteenuseks eraldatud raha. Eesti Päevaleht kirjutas, et riik maksab kohalikele omavalitsustele vanemliku hooleta jäänud lapse ülalpidamiseks üle tuhande euro kuus. Seadus aga annab omavalitsustele võimaluse kulutada seda raha vaid miinimumi piires ja seda Tallinn ka teeb.

Beškinat hakatakse umbusaldama järgmisel reedel kell 8.30 toimuval linnavolikogu erakorralisel istungil.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Kadri Kõusaar ütles Beškina umbusaldusavaldusele antud allkirju üle andes, et keegi peab Tallinnas lastele mõeldud miljoni euro kasutamata jätmise eest vastutuse võtma — kas abilinnapea või ametnikud.

“Linna viga antud juhul seisneb selles, et eelistatud on ametkondlikke huve laste huvidele. Keegi peab selle eest vastutuse võtma — kui abilinnapea ütleb, et tema ei vastuta, siis peab vastutama ameti juht,” ütles Kõusaar.

Kõusaare sõnul on probleem selles, et nii abilinnapea kui ameti juht kuuluvad mõlemad linna juhtivasse erakonda.

“Ametkond peab olema poliitiliselt sõltumatu. Sotsiaal- ja tervisameti juht Vahur Keldrima on ametit juhtinud ligi 25 aastat ning kuulub sama kaua Keskerakonda ning kandideerib kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas. Nii ei saagi abilinnapea nõuda vastutamist ameti juhilt, linnapea aga ei saa olla nõudlik abilinnapea suhtes. On kahetsusväärne, et ka Jüri Ratase juhtimisel ei ole Keskerakonna käitumismustris mingeid muutusi toimunud, endiselt toimib parteiline kaadripoliitika,” rääkis Kõusaar.

Kõusaare sõnul soovib enamik sotsiaalameti ning teiste linna ametite töötajaid südamest ja siiralt teha head tööd ja aidata inimesi.

“Usun, et ka Tallinna ametnikud ootavad väga, et Tallinna politiseeritud juhtimine asendatakse asjatundlikkusel ning tulemustel põhineva juhtimisega. Ei saa olla nii, et lastele mõeldud miljon eurot ei jõua lasteni ning keegi selle eest vastutust ei võta,” lausus Kõusaar.

Sotsiaalvaldkonna eest vastutav Beškina käis kolmapäeval Tallinna volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioonis andmas selgitusi, miks vanemliku hooleta jäetud lastele mõeldud miljon eurot kasutamata on jäänud. Sotsiaaldemokraatide hinnangul ei suutnud abilinnapea anda piisavalt põhjendatud ja ammendavaid vastuseid.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kristen Michal ütles umbusaldusavalduse üleandmisel, et Tallinn pole piisavalt muretsenud vanemliku hooleta jäänud ja asendusperede laste pärast.

Ta tõi välja, et endine abilinnapea Tõnis Mölder (Keskerakond) lubas, et probleemiga hakatakse tegelema, kuid siiani pole midagi muutunud. Michal tõi välja, et Beškina teadis juba eelmisest suvest, et vanemliku hooleta jäänud laste jaoks mõeldud raha kasutamisega on probleeme.

Michal rõhutas, et kehvemas olukorras olevate laste jaoks antud raha tuleb ära kasutada.

Isamaa fraktsiooni juht Mart Luik ütles, et tänaseks ollakse olukorras, kus tuleb nentida, et Beškina teadis juba kaua aega sellest, et riik annab raha, kuid enamus sellest jääb linnavalitsuse kassasse. “Kõige šokeerivam on see, et ta (Beškina - toim) teadis sellest pikka aega ja mitte midagi ei võetud ette. Sellega ei saa Isamaa mitte mingil juhul nõustuda, eriti kui see puudub kõige nõrgemat gruppi,” märkis Luik.

Umbusaldusavaldus täismahus:

“Eelnõule allakirjutanud Tallinna linnavolikogu liikmed ei pea võimalikuks Betina Beškina jätkamist Tallinna abilinnapeana ning avaldavad talle umbusaldust.

Me ei usalda abilinnapea Betina Beškinat, sest ta ei hooli oma valdkonnast ning pole kasutanud vahendeid toetust vajavate laste jaoks.

2019. aastal eraldas riik Tallinna linnale vanemliku hooleta laste kasvatamisega kaasnevate kulude katmiseks 1385 eurot lapse kohta kuus, millest Tallinn eraldas asenduskodus olevale lapsele 385 eurot ja hooldusperes kasvava lapse kulude katmiseks 240 eurot kuus. Seda on umbes 1000 eurot vähem, kui raha selleks antud. Kokku jättis Tallinna linn eelmisel aastal riiulile seisma ligi miljon eurot, mille riik eraldas vanemlike hooleta jäänud laste toetuseks.

Abilinnapea Betina Beškina vastutab selle eest, et abivajajad saaksid Tallinnas vajaminevat hoolt, abi ja teenuseid ning need oleksid rahastatud. Asjaolu, et Tallinn on 2019. aastal vanemliku hoolduseta lapsi toetanud 1385 euro asemel 385 euroga kuus ning sotsiaalküsimuste eest vastutav abilinnapea on seda tõsiasja vaadanud vaikides, näitab, et sotsiaalvaldkond ei ole Tallinnas hästi juhitud. Umbusaldusele allakirjutanud leiavad, et antud juhul on abilinnapea käitunud hoolimatult oma vastusalas ega pea tema jätkamist abilinnapeana võimalikuks.

Omavalitsuse ülesanne on toetada peresid, kes vajavad selleks abi, olgu põhjuseks lapse erivajadused, kohanemine uue elukeskkonnaga või pere rahaline olukord. Kuid abistamise asemel on Tallinn abivajavate laste raha kinni hoidnud. Kahjuks juba korduvalt. Analoogne pahandus on varasemalt olnud ka puuetega laste toetustega. Riik eraldab raha, aga Tallinn annab lastele sellest edasi vaid väikese osa.

Viimased 15 aastat Keskerakonna ainuvõimu Tallinnas on näidanud, et esimesena minnakse võtma lastelt ja peredelt. Kui 2009. aastal oli vaja linnaeelarvet kärpima hakata, võeti esimesena lasteaedadelt ja huvihariduselt, kaotades ära erahuvikoolide toetamine. Mõne kuu tagusest saab meenutada kurioosset lugu, kuidas linnajuhid kahtlustasid peresid petmises perepileti ostmisel. Linnavalitsuse esindaja sõnum oli, et kus me ikka teame, et kolme lapsega sportima tulles on need ikka teie lapsed?! Mis siis, tahaks küsida, kas linna mure ei peaks olema mistahes lapsi, küsimata nende vanemaid, rahalist toimetulekut sportima ja tegutsema saada? Meie arvamus linnavalitsusega siin lahkneb ning peame nende hoiakut laste ja lastega perede suhtes ükskõikseks.

Perede ja laste eest hoolitsemine peab Tallinnas muutuma paremaks. See on võimalik üksnes siis, kui neid puudutavate otsuste eest vastutavad inimesed, kes teevad oma tööd pühendumusega, südamega, hoolimisega. Kes oskavad ja tahavad oma vastutusvaldkonna eest seista. Sotsiaalküsimustega ei saa Tallinnas tegeleda kõrvaltööna linnapea sisulise meedianõuniku kohustuste kõrvalt. See peab olema valdkonna eest vastutavale abilinnapeale peamine ja kõige olulisem. Lugedes abilinnapea õigustusi riigi eraldatud raha kinnihoidmise kohta, ei anna see volikogule kindlust, et tegemist on murega, millest hoolitakse.

Abilinnapea Beškina on kinnitanud, et teab 2019. aasta suvest, et Tallinna linnal on ligi miljoni euro suurune ülejääk, mis on mõeldud vanemliku hooleta jäänud laste toetamiseks. Samuti teab ta, et Tallinna linn kasutab igale lapsele ettenähtud 1385 eurost kuus vaid 385 eurot lapse kohta. On ilmne, et abilinnapea, kes teab olemasolevatest võimalustest anda asenduskodudes ja hooldusperedes kasvavatele lastele suuremat rahalist tuge, kuid ei ole astunud samme lahenduseks, ei muretse oma valdkonna ega laste pärast. See on suur probleem.

Tallinn peab olema laste- ja peresõbralik pealinn ning ametnikud peavad oma valdkonnast hoolima. Umbusaldust algatades loodame, et ka keskerakondlik linnavalitsus vaatab olukorrale näkku, nii ükskõikselt ja ülejala oma tööd teha ei tohi ja asi peab muutuma paremaks.”