Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe tunnustas Lääne prefektuuri uurijaid, sest selgeks õnnestus teha nii süütaja, organiseerija kui teo motiivid. „Prokuratuuri versioonis oli süütamise eesmärk selle konkreetse matusebüroo kahjustamine, sest 32-aastase Silveril oli tekkinud matusebüroo omanikega konflikte. Silveri plaanide kohaselt pidi tal tulevikus tekkima osalus Pärnu krematooriumis ning oma nägemuses soovis ta kahjustada krematooriumi konkurenti,“ ütles prokurör Kaido Tuulemäe.

„Sellist tüüpi kuritegu, kus konkurendi maja pannakse põlema, tuleb tuttav ette üheksakümnendatest ja võiks nüüd ajalukku jäädagi,“ nentis prokurör.

Ametlik seos krematooriumiga Silveril puudub ning Pärnu Krematooriumile juriidilise isikuna süüdistust esitatud ei ole. Edgar töötas krematooriumis, kuid oli enne seda töötanud Silveri ettevõttes.

Lisaks süüdistab prokuratuur Edgarit surnukehade ebaväärikas kohtlemises, sest ta oli kaht krematooriumisse tuhastamisele toodud surnukeha üles pildistanud. „Kui tööülesanded või muu mõistlik vajadust võõra inimese surnukeha ülespildistamiseks puudub, siis pole vaja seda teha,“ selgitas prokurör.

Eelmise aasta 24. augustil Pärnus Sillutise tänaval põlengus ulatuslikke kahjustusi saanud kabel-surnukuur on osa arhitektuurimälestiseks kuulutatud vana haigla kompleksist, seetõttu esitati esialgu kahtlustus kultuurimälestise rikkumise või hävitamise paragrahvi alusel. Süüdistus on esitatud siiski teise, võõra asja rikkumise või hävitamise paragrahvi alusel, sest uurimisega ei olnud võimalik tõendada, et süüdistatavad oleksid pidanud maja kaitsealusest staatusest teadlikud olema.