"Oluline märksõna on relvastus," ütles Luik pressiteates. Järgmisel neljal aastal saabuvad uued käsitulirelvad, kuulipildujad, tankitõrjeraketikompleksid, tankitõrje granaadiheitjad, snaipripüssid ning kasutusele võetakse liikursuurtükid.

Aastail 2021-24 planeeritakse laskemoonavarude suurendamist koos kaitseinvesteeringute programmi ressursi ning Ameerika Ühendriikide abiga kokku 232 miljoni euro eest.

Täielikult varustatud saavad tagalapataljonid, pioneeripataljonid, logistikapataljon, sõjaväepolitsei kompanii, kuus täiendavat maakaitsekompaniid ning uue väeliigina küberväejuhatus.

Kaitseministri sõnul on arengukava fookuses reaalselt mehitatud ja komplekteeritud lahinguvõimelised kaitseväe ja kaitseliidu üksused, mis on suutelised usaldusväärse eelhoiatuse alusel võimalikult lühikese etteteatamisega ja koos liitlastega ohule reageerima.

"Lisaks luure ja eelhoiatuse valdkondadele saavad märkimisväärset tähelepanu erineva tasandi sidevõimed, kuhu investeeritakse nelja aasta vältel kokku üle 200 miljoni euro," märkis Luik.Ta lisas, et 2024. aastal on kaitsevägi varustatud kaasaegsete side- ja juhtimissüsteemidega ning moodsate tankitõrjesüsteemidega, 1. jalaväebrigaadis koosseisus on kolm soomustatud pataljoni ning 2. jalaväebrigaad on kiiremini formeeritav ja mobiilsem.Suuremad taristuprojektid on Tartusse rajatavad sõja- ja katastroofimeditsiini keskus, lahingukool ning Miinisadamasse rajatav staabi-, õppe-, meditsiini-, tuukri-, ladustus- ja tehnika remondi funktsioonide jaoks uus taristu.Jüri Luige sõnul püütakse "säilitada tegevväelaste konkurentsivõimelist ja motiveerivast palgataset". Suureneb ajateenistujate arv - aastal 2024 on arvestatud 3800 ajateenijaga.Ettevalmistamisel on ka riigikaitse pikka vaadet sätestav kümneaastane arengukava.Kaitseministeeriumi valitsemisala arengukava 2021-24 kirjeldab sõjalise riigikaitse arengueesmärgid ja nende saavutamiseks kuluvad ressursid, mille määramisel lähtutakse riigikaitse arengukavast 2017-26, kaitseväe juhataja sõjalisest nõuandest ning NATO väevõime-eesmärkidest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid