Süüdistuse kohaselt omastas Tallinna TV juht Toomas Lepp ajavahemikul 2013 – 2016 näiliste tehingute abil enam kui 200 000 eurot SA Tallinna Televisiooni raha.

Prokuratuur teatas, et omastamiseks kasutas Toomas Lepp KVA Telecom OÜ esitatud arveid, mis esitati saadete "Keskkonnanädal“ ja „Vaba mõtte klubi“ tootmise eest. KVA Telecom OÜ-st kanti raha edasi omakorda juba Toomas Lepa kontrolli all olevasse äriühingusse Videomeedia OÜ.

Süüdistuse järgi puudus KVA Telecom OÜ-l endal võimekus eelnimetatud saateid toota, samuti ei toimunud ka alltöövõttu Videomeedia OÜ-st – nii „Keskonnanädal“ kui ka „Vaba mõtte klubi“ toodeti kasutades selleks Tallinna Televisiooni ruume, seadmeid ning operaatoreid.

Kohus aga leidis, et varalise kahju puudumisel ei saa omastamisest rääkida. "Teenus oli osutatud saated tehtud ja eetrisse läinud, raha maksti välja vastavalt esitatud arvetele ja kooskõlas sõlmitud lepingutega. Eeldades, et prokuratuuri seisukoht põhineb arusaamal, et Toomas Lepp tegutses ebaseaduslikult, tehes varakäsutust summas 230 760 eurot, s.o selleks puudus vara omaniku nõusolek. Kohtu veendumusel ei ole selline väide kohtuliku uurimisel tõendamist leidnud," selgitas kohus.

Usalduse kuritarvitamine eeldab kohtu hinnangul, et süüdlase tegevus või tegevusetus viib kannatanu varalise olukorra halvenemiseni.

"Mis puudutab dokumentide võltsimist ja võltsitud dokumentide kasutamist, siis kohtule jääb siiani arusaamatuks, milles võltsimine seisnes. Võltsimise sisu ei ole avatud ei süüdistusaktis ega prokuröri süüdistuskõnes," selgitas kohus.

„Prokuratuuri süüdistus on täiesti alusetu. Pärast kaheaastast menetlust, mis on toonud mõttetuid kannatusi paljudele inimestele, ei ole leitud tõendeid minu poolt Tallinna TV-le kahju tekitamises,” kinnitas Toomas Lepp Delfile. „Kuigi linnapea Taavi Aas lubas juba 2016 detsembriks kiiresti välja selgitada kahju suuruse, ei ole seda senini tehtud.”

Tema sõnul tootis ta saateid Keskkonnanädal ja Vaba Mõtte Klubi ammu enne TTV-sse tööle asumist. „2012 tootsin neid TTV-s nõukogu loal. Tegin seda sajaprotsendiliselt endale kuuluva tehnikaga ning meeskonnaga, kes ei olnud Tallinna TV-st. Alates 2013 nõukogu esimees luba ei pikendanud. Vaba Mõtte Klubi idee ja nimi on patenteeritud minu nimele. Leidsin vahendaja, kes oleks peatöövõtja ja kes ei ole minuga seotud. Selleks osutus KVA Telekom,” selgitas Lepp.