Eesti Üliõpilaskondade Liit alustas uuringu läbiviimist 2019. aasta aprillikuus. Uuring käsitleb üliõpilaste kogemusi soolise ja seksuaalse ahistamisega kuues Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis, samuti varasemaid kohalikke ja rahvusvahelisi praktikaid ülikoolides turvalise õpi- ja töökeskkonna loomiseks ning hoidmiseks.