Teiste hangete hulgas otsis Tartu vald mullu pakkujaid Tammistu raamatukogu ajutiste ruumide remondiks, Maarja-Maarja-Magdaleena noortekeskuse ruumide remondiks ning ühel puhul ka puudega inimese kodukohanduseks. Viimasel juhul oli vaja kodu juurde ehitada kaldtee, et inimene mugavalt koju ja sealt välja pääseks. Remondipakkumised võitis osaühing Raudpuur. Kaldteed asus rajama aga osaühing Puur Invest. Mõlemates ettevõtetes figureerib juhatuses Mario Puur, kelle ema Jaana Puur töötas toona Tartu valla sotsiaalnõunikuna.