Kas teil on juba asjad pakitud ja Brüsselis elukoht olemas?

Ei ole asjad pakitud ega ole Brüsselis elukohta. Selleks on veel paar päeva aega.

Kas lükkasite elukoha otsimist edasi teadmatuse tõttu, mis puudutas seda, kas Brexit ikka tuleb?

Enne naha jagamist tuleb karu ära lasta. Ootasin otsust, mis tuli pool aastat.

Millal sai teie jaoks selgeks, et enam Brexitit edasi ei lükata ja teie alustate tööd Euroopa Parlamendis?

Eile [neljapäeval - toim], kui vabariigi valimiskomisjon saatis mulle teate, et nad on teavitanud Euroopa Parlamenti, et mina olen seitsmes Eestist mandaadi saanud liige.

Kas teil on teada, mis komisjonis te Euroopa Parlamendis hakkate töötama?

Mult küsiti, kuhu tahan kuuluda ja ütlesin, et soovin osaleda tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjonis ning põllumajanduskomisjonis. Euroopa Rahvapartei seisab selle eest, et ma nendesse komisjonidesse ka saaksin, aga täna ei ole see veel kindel.

Miks sellised komisjonid?

Et kõige paremini toetada Eesti riigi ja minu valijate huve, tuleks olla komisjonides, kus otsustatakse Eesti jaoks olulisi asju. Euroopa on suurte muutuste lävel ja eeldan, et nii tööstus, tehnoloogia, energeetika kui põllumajandus on Eesti jaoks väga olulised valdkonnad ja seetõttu olen need valinud.

Teie pikaajalise kaitseväelase karjääri tõttu oleks võibolla oodanud suuremat huvi kaitsevaldkonna või välispoliitika vastu?

Euroopa Liit ei ole sõjaline liit, seda on endiselt NATO. Väliskomisjonis ja kaitsepoliitika komisjonis on kolm endist välisministrit väga head tööd tegemas ja usun, et nad saavad Eesti huvide eest seismisega väga hästi hakkama.

Kas te olete senini töötanud Milrem Roboticsis?

Olen täna [reedel - toim] viimast päeva tööl Milrem Roboticsi kaitsevaldkonna juhina. Omanikud soovivad, et jätkaksin nõukogus.

Mis olid teie ülesanded Milrem Roboticsi kaitsevaldkonna juhina?

Vastutasin kogu arengu, aga peamiselt välisturgude eest. Tegelesin ettevõtte esindamisega läbirääkimistel erinevate suurte kaitsevaldkonna tööstusettevõtetega ja erinevate Euroopa ja mitte-Euroopa riikide juures ja meie maailma kõige parema toote müümisega.

Milrem on oma robotiga mitmel pool näitustel välja tulnud, sellele on peale pandud kuulipildujaid, aga kas on juba olemas või tulemas mõni suurem müügileping?

Tahaks väga loota. Müüdud on seda juba 11 riiki. Oleme müünud Hollandisse, Norrasse, Saksamaale, aga ka väljapoole Euroopat, näiteks Kagu-Aasiasse. Usun, et lähiajal on positiivseid uudiseid ka sealt valdkonnast kuulda.

Kas Milremi roboteid on oodata ka Eesti kaitseväkke?

Seda tuleb küsida teistelt inimestelt. Mina ei ole Eesti suunal tegelenud, et mitte oma järeltulijat ebamugavasse olukorda panna. Arvan, et Eesti kaitseväel, nagu ka teistel kaitsevägedel, on mõistlik vaadata moodsate tehnoloogiate poole. Kuidas ja millal see juhtub, on kaitseministri ja kaitseväe juhataja otsus ja ma usun, et nad teevad tarku otsuseid.

Mida te Milremi nõukogus tegema hakkate?

Nõu andma. Seisma omanike huvide eest, et ettevõte liiguks strateegiliselt selles suunas, kuhu ettevõtte omanikud soovivad, et ta liiguks.

Kas nõuandva rolliga esinduse või müügi ülesannet ei kaasne?

Ei. Eeldan, et on aastas neli koosolekut. Tegemist on suure rahvusvahelise ettevõttega ja koosolekud toimuvad paljuski elektroonilisel teel.

Kas teie plaanid poliitikas piirnevad Euroopa Parlamendiga või näeb teid kandideerimas järgmistel kohalikel valimistel või riigikogu valimistel?

Ma ei kiirusta millegagi, aga olen otsustanud, et kui teen, siis olen erakonna Isamaa täieõiguslik liige ja tahan selle erakonna tegevustesse panustada nii palju, kui minu mõistus seda lubab. Eks näeb, mida tulevik toob.

Ehk pole välistatud, et peale riigikogu valimisi olete riigikogu liige?

Mina ei hakkaks spekuleerima. Mind on valitud Euroopa Parlamenti ja kavatsen seal maksimaalselt teha seda, mida pean Eesti inimeste jaoks vajalikuks.