RIA juht Margus Noormaa nõustub riigikontrolli möödunudaastase raporti ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Kaimar Karu probleemipüstitusega Eesti Päevalehes, et senine riiklik IT-investeeringute süsteem pole olnud e-riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks piisav.

"Oleme ühel meelel nii ministri kui ka riigikontrolli poolt välja toodud aspektidega. Väga paljud kesksed e-riigi taristuteenused või neid toetavad teenused on tehtud välisrahastuste arvelt ja projektipõhiselt. Välisvahendite toel saab teha investeeringuid, mitte tagada süsteemide haldust ja jätkuarendusi," sõnas Noormaa ja märkis, et haldust ja jätkuarendusi vajavad kõik IT-lahendused.

Noormaa ei nõustu Karuga, kelle sõnul seisneb Eesti e-riigi suurim probleem selles, et e-Eestil puudub suur pilt ja IT-arendusi on tehtud ministeeriumide haldusalade kaupa, mitte üle riigi.

"On olemas teatud kesksed teenused, mida kasutavad erinevad e-teenuste pakkujad, sh nii avalik kui ka erasektor. Samas on enamik IT-lahendusi arendatud ikkagi tuginedes eelkõige haldusala/ministeeriumi valukohtadele ja ärivajadustele. IT-arendusi ei saa teha äriprotsessidest sõltumatult. IT toetab äriprotsesse ning sarnaselt äriprotsessidele on ka IT haldusalapõhine. Ei ole mõistlik, et IT arendused hakkavad juhtima äri. See peab olema ikkagi vastupidi," rääkis Noormaa.

Vastates küsimusele, milliseid kitsaskohti saab konkreetselt RIA haldusalast välja tuua, sõnas Noormaa, et väga paljud kesksed e-riigi taristuteenused on arendatud välisrahastuse eest. "Nende haldamine muutub iga päevaga aina suuremaks väljakutseks," rõhutas ta.