"Paratamatus on see, et vahetult enne kohtuistungit saime teate, et kostja on astunud sammu tagasi. Kui eile veel kinnitati, et kompromissiga, mille kohus välja pakkus, ollakse nõus, siis täna on advokaat teatanud, et tal ei ole siiski volitusi kompromissi sõlmida niisugusel kujul, nagu kohus välja pakkus," ütles Tarandi esindaja, vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets.

Tänasel kohtuistungil sai EKRE taganemine kinnitust - algne lubadus oli EKRE esindaja vandeadvokaat Raul Ainla sõnul möödarääkimiste tulemus. EKRE oli tegelikult nõus vaid hoidumisnõudega, mis tähendab, et EKRE ei tohi edaspidi Tarandi kohta 2018. aasta meeleavalduse osas avaldada ebaõigeid andmeid ja ebakohaseid väärtushinnanguid.

Mägi-Rohtmetsa sõnul andis EKRE reedel kirjaliku valmisoleku kompromissi aruteludega edasi minna. Kokkuleppe järgi oleks pidanud EKRE avaldama pressiteate Ekspress Meedia ja Postimees Grupi väljaannetes, rahvusringhäälingus ja EKRE häälekandjas Uued Uudised, sisuga, et 2018. aastal toimunud avalikul koosolekul, mis kulmineerus mäsuks, ei olnud Tarand politsei kinnitusel joobes, ei püüdnud takistada koosoleku pidamist ning ei rikkunud ühelgi moel seadust. Samuti oleks erakond pidanud avaldama, et mõistab hukka tollel meeleavaldusel aset leinud vägivalla ega poolda vägivalda üleüldiselt.

EKRE esindaja: nõusolekut polnud


EKRE esindaja Ainla kinnitas, et nõusolekut kokkuleppe sõlmimiseks nad ei andnud. "Täiesti valesti aru saadud. Peeti kompromissieelseid läbirääkimisi ja räägiti põhimõtteliselt kompromissi sõlmimise võimalikkusest, aga ju siis räägiti üksteisest mööda. Siiamaani tegelikult kompromissitahe on olemas, et lahendada see mõistlikult, et vormistada hoidumisnõue. See tähendab, et edaspidi ei avaldata väärtushinnanguid vaidlusalastel teemadel. Muuks ei ole me nõustumist andnud," selgitas advokaat.

Mis saab edasi?

Nüüd jätkub kohtupidamine, kompromiss on võimalik vaid siis, kui leitakse ühised tingimused. "Ma isiklikult olen nördinud. Ma ei ole üllatunud sellisest EKRE poolsest käitumisest, aga me tegime tõesti oma parima ja nüüd olen momendil oma hingelt selles asjas nii tühi, et ma ei näe siin hetkel suurt optimismi, et hakkame taas rääkima. Ka nendest tingimustest, mis on vastuvõetavad Indrek Tarandile," ütles Tarandi esindaja Mägi-Rohtmets.

Ka Tarand ei avaldanud asjade sellise käigu üle imestust. "Nüüd on kohus määranud istungite ajad ja protsess liigub," sõnas Tarand. Kuidas peaks see saaga lõpuks punkti saama? "See ei ole nullsumma siin, et üks peab võitma ja teine põrmus püherdama. Mina jätaks vastaspoolele tema väärikusele, aga tema peab aru saama, et ka mul on väärikus ja pereliikmed, kes ei ole süüdi selles, mida MTÜ EKRE juhatus vallandas nende suunas," ütles ta.

"Nagu kohus on meile kompromissläbirääkimiste ajal selgitanud, siis kindlasti liigub vaidlus ringkonnakohtusse edasi. Sõltumata sellest, kes võidab, kes kaotab. See ei ole koht, kus perspektiivi kohta anda mingit seisukohta, kohus alati otsustab," sõnas Ainla.