Tuntud ettevõtjate perekonda kuuluv investor ja temaga koos olnud seltskond sõitsid 2015. aasta augustis jahiga Soomest Eestisse ja tagasi. Pärast Tallinnas veedetud ööd naasis seltskond Helsingisse ja sattus Suomenlinna juures passikontrolli, vahendab Ilta-Sanomat.

Kõik muu oli korras, aga investoril ei olnud kaasas pass, vaid juhiluba. Vastuväidetest hoolimata määras Soome merepiirivalve ohvitser talle kerge piiririkkumise eest 15 päevamäära suuruse trahvi.

Et Soomes määratakse trahve inimese sissetuleku järgi, tuli investori sissetulekuga ühe päevamäära rahasummaks 6350 eurot ja trahvisummaks kokku 95 250 eurot.

Investor vaidlustas trahvi, mistõttu alustati eeluurimist, misjärel esitas prokurör süüdistuse. Helsingi esimese astme kohus leidis, et miljonär oli süüdi kerges piiririkkumises, aga jättis ta karistamata.

Kohus leidis, et süütegu oli väike ja antud juhul viiks trahv ebaproportsionaalse tulemuseni. Miljonär ise võrdles oma karistust sellega, et väikese sissetulekuga töötu vastav trahv oleks olnud 90 eurot.

Prokurör kaebas edasi Helsingi teise astme kohtusse, mis investori täielikult süüst vabastas.

Ülemkohus andis prokurörile edasikaebamisloa. Ülemkohus uurib nüüd, milline näeb määratud trahv välja Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtte suhtes.

Eile otsustas Soome ülemkohus küsida Euroopa Liidu kohtult eelotsust kolme küsimuse kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamisest.

„Selles asjas on tõlgendamise küsimus, kas on liidu õigusega kooskõlas karistada liidu kodanikku selle eest, et ta on reisinud teise liikmesriiki ja tagasi ilma, et tal oleks olnud kaasas kehtivat passi või muud reisidokumenti,” teatas Soome ülemkohus.

Soome ülemkohtu kaks esimest küsimust puudutavad seda, kas Euroopa Liidu õiguse järgi on takistusi sellele, et riigi seaduse järgi nõutakse oma väikelaevaga merel liikujatelt passi kaasas olekut, kui ta ületab Euroopa Liidu sisepiiri.

Kui takistusi ei ole, küsib ülemkohus kolmandaks Euroopa Kohtult seisukohta selle kohta, kas Soome päevamäära järgi määratav karistus on Euroopa Liidu proportsionaalsuspõhimõttega kooskõlas.

Vastust tuleb ilmselt pikalt oodata, väga vabalt võib see saabuda alles 2021. aastal.