„Kõnede arv erineb päeviti – näiteks libedad teed ja tormituuled panevad inimesed meile oluliselt rohkem helistama. Huvitav on see, et inimesed küsivad meilt tegelikult väga laia spektriga küsimusi,“ sõnas Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti patrulli- ja valveosakonna peainspektor Kaia Teek. „Enim helistatakse meile valesti pargitud sõidukite tõttu ja transpordiga seonduvates küsimustes.“

Murettekitav on see, et kohati käsitletakse abitelefoni nagu üleüldist infotelefoni. „Näiteks on meie käest uuritud perearstide telefoninumbreid või jäätmekäitluste hinnakirju – küsimusi tuleb tõepoolest kõigist eluvaldkondadest. Oleme pidanud ka inimesi suunama 112 helistama, kuna meie poole on pöördutud ka eriliigilist abi vajava probleemiga,“ selgitas ta.

„Huvitava näitena võib tuua veel olukorra, kus meie poole pöördus üks meesterahvas, kes uuris, kuhu saaks ta remondi ajaks oma kassi hoiule viia. Samuti on meie dispetšeritelt üritatud raha laenata ning küsitakse, mis kell on või mis kuupäev parasjagu on ning sedagi, kuidas saaks hambaarsti juurde. Üritame alati oma võimaluste piires inimest infoga varustada või vähemalt suunata ta kohta, kust ta oma küsimusele vastuse võiks saada,“ märkis Teek.

Kuigi kõiki abitelefonile helistajaid püütakse aidata, tasub siiski meeles pidada, et abitelefon tegeleb eelkõike linna avaliku- ja heakorra ning linnamajanduslike probleemide (elektri, vee ja kanalisatsiooni, küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korrashoiu, ning kommunaalmajandusega seotud küsimused) lahendamise vahendamisega Tallinna linnas.

Abitelefon 14 410 töötab ööpäevaringselt ning teenindab helistajaid nii eesti, vene kui inglise keeles.