Toetust saab taotleda meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimiseks. Taotlusvooru rahaline maht on kokku 100 000 eurot ning maksimaalne toetus ühele projektile 10 000 eurot.

Omafinantseering on vähemalt kümnendik abikõlblikest kuludest projektis. Taotlusvooru juhendmaterjal ja teised asjakohased dokumendid on RTK hasartmängumaksu toetuste kodulehel.

Möödunud aasta taotlusvoorudest eraldati Riigi tugiteenuste keskuse kaudu hasartmängumaksu laekumistest toetust 59 sotsiaalvaldkonna väikeprojekti elluviimiseks, muuhulgas toetati eakate festivali ja konverentsi, laste tugiteenuseid ja teraapiat, koolitusi psüühilise erivajadusega inimestele, paikkondliku teenusmudeli väljatöötamist ja testimist. 2019. aasta väikeprojektide toetuste kogusumma oli ligi 700 000 eurot.