Enda sõnul ebaõiglaselt vallandatud koolidirektor Heidi Uustalu ütles Delfile, et vallavanem Viktor Rauami esitatud tingimused ei olnud mõistlikud, misjärel tegi Uustalu uue ettepaneku: vald peab detsembrikuise ametist vabastamise tunnistama õigustühiseks. See oli Uustalu ainus tingimus täna läbirääkimistega jätkata.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam sellega aga nõustuda ei saanud, sest tema arvates oli ametist vabastamine siiski põhjendatud ja Uustaluga oli ta nõus läbirääkimistele minema üksnes koolirahu saavutamise huvides.

Koolipere eestvedaja Mariliis Randmer, kes Uustalu toetavad õpetajad peaaegu streigini viis, ütles Delfile, et vallapoolne arusaam kompromissist on arusaamatu. "See ei ole päris kopromiss. Saame Heidist aru - vallandamine oli ebaõiglane ja õigus peab jalule saama," ütles Randmer.

Tema sõnul ei oleks Rauami pakutuga nõustumine olnud mingisugune lahendus. "On selge, et vallal ei ole mingisugust soovi Heidit tagasi tuua. Minu hinnangul oli see venitamistaktika," kommenteeris Randmer nüüd juba poolteist nädalat kestnud läbirääkimisi.

Samas kinnitab Randmer, et streiki sellegipoolest ei korraldata, sest tänane otsus oli lõplik ja Uustalu ei ole võimalik enam direktoriks tagasi tuua.

Rauami ettepanek Uustalule oli, et viimane peab nõustuma 6. detsembri ametist vabastamisega poolte kokkuleppel ning loobuma kohtuhagist, milles Uustalu nõuab töölepingu lõpetamise õigustühiseks mõistmist. Lisaks jääks Rauami ettepaneku jõustumisel kohtukulud poolte kanda.

Vastutasuks saaks Uustalu jätkata direktori kohusetäitjana kooliaasta lõpuni.

Uustalu hinnangul puudus aga töölepingu lõpetamiseks alus ja ta ei ole nõus selle lõpetamisega. Et vald ei olnud nõus ka Uustalu ettepanekuga tunnistada töölepingu lõpetamine õigustühiseks, otsustas Rauam, et läbirääkimised on lõppenud.

Sündmuste käik

Lüganuse vald teatas Uustalu vallandamisest 5. detsembril. Põhjenduseks toodi, et Uustalu loal ja teadmisel oli kooli ruumides toimunud poliitiline üritus, mille üks läbiviijatest oli Reformierakonna liige Andrea Eiche ning kuhu olid kaasatud neli Kiviõli I keskkooli õpilast. Valla hinnangul oli ürituse eesmärgiks luua kohalik Reformierakonna noortekogu.

Vallavalitsus teatas, et haridusasutuses poliitilise sisuga ürituste läbiviimine lapsi kaasates ja lapsevanemaid sellest eelnevalt informeerimata ei ole aktsepteeritav. "Samuti ei saa tolereerida olukorda, kus koolijuht annab haridusasutuse ruumid poliitürituse läbiviimiseks kasutusse hoolimatult ja kergekäeliselt," teatas vald pressiteates detsembris.

Heidi Uustalu kuulub samuti reformierakonda, mis on Lüganuse vallas opositsioonis. Rauami arvates tegeleti koolimajas vallavõimu kukutamise planeerimisega.

Õpetajad ähvardasid streigiga

Koolipere ei olnud vallavalitsuse otsusega nõus ja otsustasid 17. detsembril korraldada tunnise hoiatusstreigi, et avaldada sellega toetust Heidi Uustalule ja nõudsid teda tagasi direktoriks. Vallavõim sellega kaasa ei läinud, millele järgnes opositsiooni poolt lausa umbusaldusavaldus vallavanema, volikogu esimehe ja aseesimehe vastu. Ootamatult võeti aga umbusaldusavaldus tagasi.

Nüüd ähvardas koolipere streigiga, mis pidi toimuma 13. jaanuaril. Kaheldi küll selle õiguslikkuses, kuid nädal enne streiki suutis Rauam kriisi kontrolli alla saada.

Nõnda leidis pikalt peetud vägikaikavedu esimese vaherahu 7. jaanuaril, kui koolipere esindaja Mariliis Randmer ja Viktor Rauam leppisid avalikult kokku, et streik ja koolipere nõudmised jäävad ära, kui Rauam võtab ühendust Uustaluga ning pakub leida võimalus kompromissile, millega saaks Uustalu jääda vähemalt kooliaasta lõpuni kohusetäitjaks.

Kompromissikõnelused aga tegelikult midagi ei muutnud. Rauam küll võttis Uustaluga ühendust, ent pakkumine oli selline, millega on võimatu nõustuda - Uustalu pidanuks tunnistama tema vallandamise õiguslikkust.