RIA Novosti teatel on julgeolekunõukogu põhiseaduslik organ, mis tegeleb Venemaa presidendi otsuste ettevalmistamisega julgeoleku tagamise valdkonnas.

Julgeolekunõukogu asutati 1992. aastal. Selle moodustab president vastavalt põhiseadusele ja julgeolekuseadusele. Julgeolekunõukogu liikmed määrab president, kes on ühtlasi julgeolekunõukogu esimees. Talle allub vahetult julgeolekunõukogu sekretär, kes tagab nõukogu töö ja juhib selle aparaati.

Julgeolekunõukogu liikmed võtavad osa selle istungitest nõuandva hääleõigusega.

Julgeolekunõukogu valmistab ette presidendi otsuseid Venemaa arengustrateegia, isikute, ühiskonna ja riigi eluliselt tähtsate huvide sise- ja välisohtude eest kaitsmise ning riikliku julgeoleku tagamise valdkonnas ühtse riikliku poliitika elluviimise küsimustes.

Julgeolekunõukogu peamised funktsioonid on:

- julgeoleku tagamise, riigikaitse organiseerimise, sõjalise ehitustegevuse, kaitsetööstuse, Venemaa välisriikidega tehtava sõjalis-tehnilise koostöö, muude põhiseadusliku korra, suveräänsuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsega seotud küsimuste ning julgeoleku tagamise valdkonnas tehtava rahvusvahelise koostöö küsimuste läbivaatamine;

- informatsiooni analüüs riikliku poliitika peamiste suundade realiseerimise kohta julgeoleku tagamise valdkonnas, sotsiaalpoliitilise ja majandusliku olukorra kohta riigis ning inim- ja kodanikuõiguste järgimise kohta;

- Venemaa riikliku julgeoleku strateegia, teiste kontseptsiooni- ja doktriinidokumentide ning riikliku julgeoleku tagamise kriteeriumide ja näitajate väljatöötamine ja täpsustamine;

- strateegiline planeerimine julgeoleku tagamise valdkonnas;

- Venemaa seadusandlike ja teiste normatiivsete õigusaktide eelnõude läbivaatamine;

- Venemaa presidendi normatiivsete õigusaktide eelnõude ettevalmistamine julgeoleku tagamise valdkonnas ja föderaalsete täidesaatva võimu organite tegevuse kontroll julgeoleku tagamise valdkonnas;

- julgeoleku tagamise föderaalsete programmide ettevalmistamise töö korraldamine ja kontroll nende elluviimise üle;

- teaduslike uuringute korraldamine.

President võib anda julgeolekunõukogule muid ülesandeid ja funktsioone vastavalt seadusandlusele.

Julgeolekunõukogu otsused vormistatakse presidendi ukaaside ja korraldustena.

Julgeolekunõukogu sekretärina on töötanud ka Putin (1999. aasta 29. märtsist kuni 1999. aasta 9. augustini). Praegu on julgeolekunõukogu sekretär Nikolai Patrušev (alates 2008. aastast).

Julgeolekunõukogus on alalised ja mittealalised liikmed. Alalised liikmed on:

Vladimir Putin – Venemaa president ja nõukogu esimees
Dmitri Medvedev – senine peaminister ja edaspidi ilmselt nõukogu esimehe asetäitja
Anton Vaino – presidendiadministratsiooni juht
Valentina Matvijenko – föderatsiooninõukogu esimees
Vjatšeslav Volodin – riigiduuma esimees
Sergei Šoigu – kaitseminister
Sergei Lavrov – välisminister
Vladimir Kolokoltsev – siseminister
Aleksandr Bortnikov – Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) direktor
Sergei Narõškin – Välisluureteenistuse (SVR) direktor
Viktor Zolotov – rahvuskaardi direktor
Nikolai Patrušev – julgeolekunõukogu sekretär

Mittealaliste liikmete hulgas on veel ministreid, relvajõudude kindralstaabi ülem, peaprokurör, regioonide juhte ja julgeolekunõukogu aparaadi töötajad.