Oma korraldusega andis Putin käsu moodustada töögrupp, mis hakkab tegelema ettepanekute ettevalmistamisega muudatuste tegemiseks Venemaa põhiseaduses, ning kinnitas selle koosseisu. Töögruppi kuuluvad väljapaistvad ühiskonnategelased, seadusandjad, teadlased, muusikud, artistid ja sportlased, kokku üle 70 inimese, teatab Interfax.

Töögrupi kaasesimeesteks määrati föderatsiooninõukogu põhiseadusliku seadusandluse ja riigikorralduse komitee esimees Andrei Klišas, riigiduuma sama komitee esimees Pavel Krašeninnikov ja föderaalse riikliku teadusliku uurimise asutuse, Vene Föderatsiooni valitsuse juures asuva Seadusandluse ja Võrdleva Õigusteaduse Instituudi direktor Talia Habrijeva.

Oma iga-aastases pöördumises föderaalkogu poole tegi Putin eile ettepaneku mitmete muudatuste tegemiseks põhiseadusse, mis muu hulgas muudaksid valitsuse moodustamise mehhanismi. Samuti tegi ta ettepaneku anda riigiduumale õigus mitte ainult kooskõlastada, vaid ka kinnitada peaministri kandidatuuri. Riigiduuma võib saada ka õiguse kinnitada asepeaministreid ja ministreid, kusjuures president ei saa neid tagasi lükata. Praegu riigiduuma ainult kooskõlastab peaministri kandidatuuri, ametisse määrab ta president. Asepeaministrid ja ministrid määrab peaminister.

Putin avaldas arvamust, et põhiseaduseparandused tuleb heaks kiita rahvahääletusel.

Pärast Putini kõnet teatas Venemaa peaminister Dmitri Medvedev valitsuse tagasiastumisest põhiseaduse paragrahvi 117 alusel.

Putin otsustas luua Venemaa Julgeolekunõukogu esimehe asetäitja ametikoha ja pakkuda seda Medvedevile. Esimees on Putin ise.

Uueks peaministriks esitas Putin senise Föderaalse Maksuteenistuse juhi Mihhail Mišustini kandidatuuri. Riigiduuma arutab Mišustini kandidatuuri täna.