Eestisse naasevad kuuest väljaõppemeeskonna liikmest neli. Kaks väljaõppemeeskonna liiget jätkavad teenistust ja on valmis koostöös Taani kontingendiga täitma missiooniga seonduvaid väiksemaid tehnilisi ja logistilisi ülesandeid. Samuti jätkab teenistust operatsiooni Inherent Resolve staabis teeniv Eesti Iraagi kontingendi vanem kolonel Tõnu Miil.

„Kuna väljaõppemeeskonna rotatsioon läheneb lõpule ning neil ei ole hetkel võimalik oma ülesandeid Iraagis täita, otsustas kaitseväe juhataja osa neist tagasi kutsuda,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Indrek Sirel. „Operatsioonil jätkavate kaitseväelaste üheks ülesandeks saab ka järgmise Eesti rotatsiooni saabumise ettevalmistamine,“ lisas kindralmajor Sirel.

Kindralmajor Sireli sõnul on järgmine operatsioonile Inherent Resolve suunduma pidanud Eesti kaitseväelaste väljaõppemeeskond ettevalmistatud ning valmis teenistust alustama niipea, kui operatsiooniga on võimalik jätkata.

Kõik seitse Iraagis teeninud Eesti kaitseväelast paiknesid eelmisel nädalal piirkonnas eskaleerunud pingete ja vaenutegevuste tõttu ümber Kuveiti.

Eesti kaitsevägi osaleb Iraagis Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve kuueliikmelise väljaõppemeeskonna ja ühe vanemohvitseriga rahvusvahelises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid.

Inherent Resolve’i eesmärgiks on Daeshi (ISISe) vastane otsene ja toetav sõjaline tegevus ning operatsioonil osalemisega suurendab Eesti Euroopa ja NATO julgeolekut. Enne ümberpaigutamist teenis vanemohvitserist Eesti kaitseväelane Bagdadis ja väljaõppemeeskond Al-Assadi õhuväebaasis (linnulennult ca 180 kilomeetrit Bagdadist).

Foto: Operatsioonil Inherent Resolve teeniv Eesti kaitseväelaste kuueliikmeline väljaõppemeeskond eelmisel nädalal pärast ümberpaiknemist Kuveiti.