"Kohtuotsuse kohaselt enamus esitatud süüdistustest olid põhjendamatud," ütles Nääs. Ta oli rahul, sest seda on ta Savisaare kaitsjana väitnud algusest peale.

Samuti oli ta rahul sellega, et aresti alt vabastati Savisaarele kuuluvad 80 000 eurot sularaha.

Nääs arvas, et tänase otsusega rahulolematud pooled kaebavad otsuse edasi ja seega tuleb lõplikku otsust veel oodata.