Riigikogu keskfraktsiooni liige Kalev Kallo tunnistati süüdi altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises. Talle mõistetud 1 aasta ja 6 kuu pikkust vangistust ei pöörata täitmisele, kui Kalev Kallo ei pane kahe aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Kalev Kallolt mõisteti menetluskuludena välja 876 eurot. Keelatud annetuse tegemise episoodis mõisteti Kalev Kallo õigeks.

Vello Kunman tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema poolt kantud õigusabikulud summas 39 310,57 eurot.

Aivar Tuulberg tunnistati altkäemaksu andmise süüdistuses õigeks ja mõisteti Eesti Vabariigilt välja tema poolt kantud õigusabikulud summas 116 269,72.

Aleksander Kofkini suhtes otsustas kohus kriminaalmenetluse lõpetada mõistliku menetlusaja möödumise tõttu ja mõista Eesti Vabariigilt tema kasuks välja õigusabikulud summas 79 197 eurot.

Kohus vabastas aresti alt Edgar Savisaarele kuuluva sularaha summas 80 000 ja see kuulub Savisaarele tagastamisele kohtuotsuse jõustumisel. Samuti mõistis kohus Eesti Vabariigilt Savisaare kasuks välja tema poolt kantud õigusabikulud summas 3237 eurot.

Tänane kohtuotsus kaevatakse tõenäoliselt edasi. Kohtuotsuse motiveeritud osa pole kohtunik osapooltele veel saatnud.

Möödunud aasta 18. juunil tunnistas ettevõtja Hillar Teder kohtus, et tegeles enne 2015. aasta riigikogu valimisi Keskerakonna varjatud rahastamisega, et saada Tallinna linnavalitsuselt endale soodsat otsust. Kohus otsustas Tederi suhtes oportuniteedi korras menetlus lõpetada, ent sellega kaasnes ka 200 000 euro suurune rahaline kohustus.

Savisaart ennast täna kohtus polnud, sest tema vabanes juba aasta eest kehva tervise tõttu kohtupidamisest. Küll aga tiirleb kogu tegevus endiselt tema ümber, sest kohtu all on inimesed, keda süüdistatakse talle altkäemaksu lubamises, selle andmises või vahendamises.

Milles neid süüdistati

Alexander Kofkinit süüdistatakse Savisaarele altkäemaksu lubamises ja andmises vastutasuks selle eest, et Savisaar kasutaks oma ametiseisundit Tallinna linnapeana ning korraldaks Tallinna Kesklinna valitsuse ning Kofkinile kuuluva ettevõtte vahelise äriruumide rendilepingu tähtaja pikendamise, pikendades seda tavapärase viie aastase tähtaja asemel kümne aasta võrra. Samuti soovis Kofkin süüdistuse kohaselt, et 2015. aasta jaanuaris toimunud Rahvusvahelise Linnaarengu Assotsatsiooni kongress, mille korraldamine oli Tallinna linna ülesandeks, toimuks Kofkinile kuuluvas Meriton hotellis.

Vello Kunmani süüdistatakse selles, et kui linnaametnikud peatasid tema tütre maja ebaseadusliku ehitamise, soovis ta, et Savisaar Tallinna linnapeana kasutaks oma ametiseisundit ning korraldaks ehitusloa tingimuste rikkumisest hoolimata eramu ehitustööde jätkamise võimaldamise. Vastutasuks pidi Kunman toetama Keskerakonda 20 000 euroga. Kunmani soovi Savisaarele edastanud Villu Reiljan on oma süüd tunnistanud, ta sai rahalise karistuse 33 034 eurot. Hoolimata sellest, et Reiljani jaoks oli see juba kolmas süüdimõistmine korruptsioonikuriteos, ei ole talle kordagi mõistetud tegelikku vanglakaristust.

Aivar Tuulbergi süüdistatakse selles, et ta palus Savisaarel korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise. Vastutasuna sai Savisaar süüdistuse kohaselt 80 000 eurot.

Kalev Kallot süüdistatakse selles, et ta vahendas Savisaarele ettevõtja Hillar Tederi soovi vahetada Tallinna linnaga maid. Vastutasuks pidi Teder andma Keskerakonnale enne 2015. aasta riigikogu valimisi kiirelt laenu, et Keskerakond saaks reklaami osta. Kallo on aastaid olnud vastutav Keskerakonna rahaasjade eest.

Savisaare protsess on kestnud aastaid

Riigiprokuratuur alustas 2014. aastal kriminaalasja uurimaks toonase Tallinna linnapea Edgar Savisaare võimalikku ebaseaduslikku tegevust ja võimalikke altkäemaksukuritegusid. Selle menetluse raames uuriti ka muuhulgas etteheiteid, et Savisaar on toime pannud rahapesu ning omastanud Tallinna linna vahendeid.

22. septembril 2015 toimus Savisaare kodus läbiotsimine ja ta sai kahtlustuse. Koos temaga peeti kinni mitu talle altkäemaksu andmises kahtlustatavat ettevõtjat. 2016. aastal esitas prokuratuur süüdistuse kaheksale eraisikule ja ühele juriidilisele isikule:

• Edgar Savisaarele altkäemaksukuritegudes ning Tallinna linna vara omastamises, suures ulatuses rahapesus ning erakonna esimehena keelatud annetuse vastuvõtmisega nõustumises.

• Alexander Kofkinile altkäemaksu lubamises ja andmises.

• Vello Kunmanile altkäemaksu lubamises.

• Villu Reiljanile altkäemaksu vahendamises.

• Hillar Tederile altkäemaksu andmisele suures ulatuses ja keelatud annetuse tegemises.

• Kalev Kallole altkäemaksu vahendamises, suures ulatuses altkäemaksu andmisele ja võtmisele kaasaaitamises ning suures ulatuses keelatud annetusele tegemisele ja vastuvõtmisele kaasaaitamises.

• Aivar Tuulbergile altkäemaksu andmises suures ulatuses.

Priit Kutserile omastamisele kaasaaitamises.

• MTÜle Eesti Keskerakond suures ulatuses keelatud annetuse vastuvõtmises.

2017. aasta suvel algas kohtuprotsess, mida iseloomustas pidev tegelemine Edgar Savisaare tervisega. Kui 2017. aasta sügisel õnnestus istungitega kiirelt edasi liikuda, siis 2018. aasta alguses hakkasid istungid ridamisi Savisaare haiguslehtede tõttu ära jääma. Maakohus lõpetas Savisaare kehva tervise tõttu kohtumenetluse tema suhtes ja aasta lõpus andis riigikohus sellele oma lõpliku heakskiidu.
Savisaare tervise tõttu umbes aastaks katkenud kohtuistungid jätkusid eelmisel aastal ja 14. jaanuaril 2020, 2,5 aastat peale esimest kohtuistungit saabub asjas esimese astme kohtulahend.

Esialgsest üheksast süüdistatust on aga neli juba saanud kohtust lahendi. Villu Reiljan tunnistas end süüdi selles, et vahendas altkäemaksu Vello Kunmanilt Edgar Savisaarele. Reiljani karistati rahalise karistusega 33 034 eurot. Priit Kutseri kriminaalasi lõppes 2018. aastal riigiprokurör Steven-Hristo Evestus taotluse alusel oportuniteediga. Kutser pidi maksma riigi tuludesse 350 eurot ja tasuma 400 euro eest menetluskulusid. Hillar Teder tunnistas eelmisel aastal end kohtus süüdi ja tema menetlus lõpetati ka oportuniteediga, aga jõukas ettevõtja Teder pidi tasuma riigile 200 000 eurot.

Eelmisel aastal sai oma karistuse kätte ka Keskerakond, mille Harju maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises ja mõistis selle eest 275 000 euro suuruse rahalise karistuse. Karistusest kuulus kohesele tasumisele rahaline karistus summas 25 000 eurot, rahaline karistus 250 000 eurot mõisteti Keskerakonnale tingimisi. Keskerakonna katseaeg on üks aastase ja kuus kuud.

Kohtumenetluse tegid lõpuni neli inimest: Alexander Kofkin, Vello Kunman, Aivar Tuulberg ja Kalev Kallo.