Erialakursuse esimesel kuuel nädalat keskendutakse jalaväe sõjalise väljaõppe tehnikatele. Näiteks lõppeval nädalal oli põhirõhk kiirrünnakute teostamisel, laskeoskuste lihvimisel ja värskelt komplekteeritud üksuste kokkuharjutamisel.

Järgnevad kaheksa nädalat pühendavad ajateenijad logistikapataljonile omaste erialaste teenistusülesannete harjutamisele – jaoülemad viimistlevad üksuste juhtimise oskuseid, transpordirühma ning kütuse- ja eritehnikarühma liikmed valmistuvad sõjatehnika ja varustuse liigutamiseks ning käigus hoidmiseks, samas kui julgestusrühma liikmed lihvivad oskuseid hoida kõik toetavad tegevused relvastatud kaitse all.

"Mul on hea meel tõdeda, et võitlejad on kõrgelt motiveeritud, võimelised ja tahtmis täis oma ülesandeid täita," ütles logistikakompanii nooremleitnant Ravo Kask kursuslasi hinnates. Ta lisas, et iga sõduri jaoks on ennekõike olulised baasteadmised jalaväetaktikast ja üksikvõitleja oskused, olgu tema ametikoht milline tahes. "Sõdur on ennekõike sõdur ja erialaoskused peavad lisanduma baasteadmistele, et tekiks funktsionaalne tervik," lisas nooremleitnant Kask.

Logistikapataljon on toetuse väejuhatuse allüksus, mille peamisteks ülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ning kaitseväe üksustele logistilise toetuse osutamine. Logistikapataljon paikneb Ämari lennubaasi territooriumil.