"Kiviõli koolis toimuv on kahtlemata murettekitav, sest pingelised olukorrad koolis kipuvad mõjutama ka õppeprotsessi," sõnas HTM-i välishindamiseosakonna asejuhataja Hille Voolaid.

Õppe- ja kasvatustöö toimimise tagamine on kooli pidaja ülesanne ning see kohustus kehtib ka streigi ajal, kinnitas Voolaid.

Ta lisas, et ministeerium on korduvalt juhtinud vallavalitsuse tähelepanu sellele, et oluline on tagada koolis õppetöö normaalne protsess. "Võimaliku õpetajate streigi puhul on äärmiselt oluline korraldada kooli tööd selliselt, et mõju õpilastele oleks võimalikult väike," sõnas Voolaid.

Otseselt pole ministeeriumil võimalik valla ja koolipere vahel puhkenud konflikti sekkuda, sest seda ei luba seadus. Nimelt on ministeeriumi pädevuses järelvalve koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ning nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle, kuid mitte tööõiguslike küsimustega seotud olukorrad.

Kiviõli I Keskkooli ja Lüganuse vallavalitsuse esindajad kohtuvad olukorra arutamiseks homme.

Kiviõli I keskkooli õpetajad saatsid eelmise aasta lõpus Lüganuse vallavalitsusele kirja, milles teatasid, et kui usalduse kaotamise tõttu ametist vabastatud direktorit Heidi Uustalu ametisse ei ennistata, alustatakse 13. jaanuaril streiki, mis kestab kuni nõudmise täitmiseni. Uustalu kaotas usalduse, sest kasutas vallavõimu väitel korduvalt oma ametiseisundit erakondlikuks propagandaks koolimajas. Ametist vabastamist saab Uustalu vaidlustada nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid