7. novembriks oli kriis Keskerakonna Tartu piirkonnas kasvanud nõnda suureks, et selle lahendamiseks peeti viietunnine koosolek, kuhu oli sunnitud sõitma ka peaministrist erakonna esimees Jüri Ratas ning aseesimees, haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Lisaks veel erakonna peasekretär Mihhail Korb.

Koosoleku järel ütles Reps, et Rand sai ise aru, et tema jätkamine Tartu abilinnapeana ei ole võimalik. Mingit muu ametikoha pakkumist Repsi sõnul Rannale ei tehtud.

"Ei. Sellest ei olnud juttu. Arvestades küll, et kell on 12, aga nii kaugele me ei jõudnud, et kuhu ta 2. jaanuaril edasi läheb. Sellest ei olnud juttu," ütles Reps vahetult peale koosolekut Delfile.

Peagi ütles aga Monica Rand, et tema lahkumine ei ole sugugi kindel ja selleks peab ka Jaan Toots oma tingimused täitma. Koosolekul viibinud piirkonna endine esimees ja Monica Ranna toetaja Aadu Must ütles Delfile, et tingimuseks oli "abi edasise rakenduse osas", sest hüvitist saaks Rannale üksnes umbusaldamise korral maksta.

Samuti koosolekul viibinud Tartu volikogu Keskerakonna fraktsiooni juhid Vladimir Šokman ja Rein Kokk ütlesid samuti täna Delfile, et Tootsi ülesanne oli Rannale amet leida.

Nähtavasti ei saanud Toots sellega hakkama. Ta olevat küll Monica Rannale pakkunud varasemaltki mainitud SA Käopesa perekodu juhataja kohta, aga see pakkumine on jäänud kõikidele osapooltele arusaamatuks, kuivõrd tegemist on avaliku konkursiga. Ja seda asutuse juhipositsioonile, mille nõukogu liige Rand ise samal ajal oli. Rand pidas seda ettepanekut juba novembris meelevaldseks. Sellel konkursil kandideerimise tähtaeg oli 18. novembril.

Võimupööre põrus

Seega oli poolteist kuud aega Tootsil Rannale korralik töö leida, ent nagu näha, siis see ei õnnestunud. Samamoodi on tal ebaõnnestunud leida Ranna asemel uus abilinnapeakandidaat. Algselt spekuleeriti, et Keskerakonna abilinnapeadeks saavad Šokmann ja Kokk, aga mõlemad kinnitavad, et neil ei ole kunagi selle vastu huvi olnud. Muid nimesid ei ole kuskil läbi käinud ega arutatud. Kui siis ainult Jaan Tootsi enda peas.

Aadu Must ütles Delfile, et praeguses olukorras ei olegi mõistlik linnavalitsuses mingeid muudatusi teha, kuna lihtsalt ei ole vajadust. "Olukorras, kus on tõesti hea spetsialist olemas, keda kõik kiidavad, siis kellegi tahtmine panna tema asemele keegi teine ei ole mõistlik ega otstarbekas. See peaks ju olema kõigile selge," ütles Must täna Delfile.

Tema hinnangul oli möödunud kuudel keerelnud arusaamatus lihtsalt Tootsi ja Ranna emotsionaalne konflikt, kuna nad kandideerisid üksteise vastu piirkonna juhatuse valimistel.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Šokman ütles aga Delfile, et Monica Rannal ei ole mitte mingisugust mandaati. "Tal ei ole valijate mandaati, tal ei ole erakonna mandaati, tal ei ole piirkonna juhatuse mandaati, tal ei ole fraktsiooni mandaati. Mis mandaat tal on?" arutles Šokman.

Linnavalitsusse nimetamiseks on vaja mandaati volikogult, mis Rannal on olemas. Volikogu ei ole Rannalt mandaati aga ära võtnud. "Noh siin on teatud seadusandlikud nüansid, mis meie uues noores vabariigis teevad selle asja keerulisemaks," ütles Šokman. Küsimusele, et milles siis probleem on, kui volikogult on Rannal mandaat olemas, vastas Šokman: "Selle peale ei ole öelda muud kui halleluuja!"

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Rein Kokk ütles Delfile samuti, et ükskõik, kui hästi on Rand oma tööd teinud, siis abilinnapea töö on parteiline ja seal tuleb arvestada partei juhatuse arvamusega.

Jaan Toots ei ole soovinud vaatamata korduvatele püüdlustele asja Delfile kommenteerida. Asjaosalistele teadaolevalt viibib ta üldsegi Hispaanias.

Tartu piirkonna juhatus arutab asja edasi 9. jaanuaril. Enne seda ei soovi täpsemalt asja kommenteerida ei Rand ega keegi teine, sest juhatuse büroo olevat nii palunud. Kas Toots leiab Rannale töö või mitte, selgubki ehk nädala pärast.

Meenutuseks olgu öeldud, et septembris sai Jaan Tootsist Aadu Musta asemel Keskerakonna Tartu piirkonna juht. Näiliselt väikesest parteisisesest muudatusest kasvas suurem verevahetus. Oktoobri esimeses pooles jõudis meediasse, et ilmselt jäävad senised abilinnapead Rand ning Lepajõe töökohast ilma. Duo asemel sooviks Toots nendes ametites näha Vladimir Šokmani ja Rein Kokka.

Kui Lepajõe on oma sõnavõttudes olnud tagasihoidlikum, siis Rand on korduvalt öelnud, et vabatahtlikult oma ametist ei lahku. Seis on sama praegugi. Tänaseks on aga laualt maas ka Lepajõe ametist kangutamine, sest ta juba mitu kuud haiguslehel viibinud.