Tänavu veebruaris Tallinna juriidiliste isikute maksuameti direktori asetäitja kohalt koondatud Helmut Paabo nõudis koondamiskäskkirja tühistamist ja kvalifikatsioonile vastava ametikoha pakkumata jätmise eest lisaks koondamisrahadele kuue kuu ametipalka.

Tallinna halduskohus otsustas esmaspäeval, et jätab kaebuse rahuldamata.

Kohtuotsus kasutab põhjendusena muu hulgas maksu- ja tolliameti praeguste töötajate tunnistusi, mille kohaselt nüüd Põhja politseiprefektuuri kriminaalosakonna majanduskuritegude talituse komissarina töötav Paabo tahtis ise koondamist.

Põhja maksukeskuse juhataja kohusetäitja Aule Kindsigo ütles kohtule, et Paabo sooviks oli lasta end koondada, sest ta tahtis minna tööle politseisse ja saada enne seda koondamisraha. Sama kinnitas kohtuotsuse andmetel Kindsigo praegune asetäitja, endine Tallinna juriidiliste isikute maksuameti juht Hannes Udde.

Paabo ametipalk Tallinna juriidiliste isikute maksuameti direktori asetäitjana töötades oli 11 400 krooni kuus. Maksu- ja tolliameti juht Aivar Rehe pakkus talle struktuurireformi käigus Põhja maksukeskuse juriidilise osakonna juhtivjuristi ametikohta ametipalgaga 8085 krooni kuus. Paabo teatas, et ei võta seda kohta vastu.

Maksuameti hinnangul oli Paabol lisaks talle tehtud otsepakkumisele võimalik kandideerida ka mitmele Põhja maksukeskuse ametikohale, mida Paabo aga ei teinud. Seetõttu leiab maksuamet, et koondamine oli seaduslik.

Koondamisel maksti Paabole hüvituseks 12 kuu ametipalk, millest töötukassa hüvitas ühe keskmise kuupalga summas 19450 krooni, etteteatamistähtajast puudu jäänud aja eest kuue tööpäeva palk ja hüvitis kasutamata puhkuse eest. Neid summasid pole Paabo vaidlustanud.

Paabo ütles politsei pressiesindaja vahendusel, et pole edasikaebamist veel otsustanud ja kasutab otsusele jõudmiseks kindlasti ära kogu selleks lubatud aja, milleks on 10 päeva.