Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu ütles Delfile, et ei soovi konkurentidele täpsemalt oma äristrateegiat kommenteerida. “Suurtes sihtides võib-olla ei olnudki erimeelsusi, vaid erimeelsused seisnesid konkreetsetes detailides, kuidas asju ellu viia. Arvestades seda, milline on turul olukord – ajakirjandus on keerulises muutuste ajas –, siis tegelikult meile kõigile tundus, et peaksime olema juhatusega ühes paadis ja ühte meelt. See oli meie ühine otsus, et kui me päris ühtemoodi asju ei näe, siis me lähme lahku.”

Küsimusele, kas üheks Nikkolo lahkumise põhjuseks võisid olla viimase aja erimeelsused Postimehe toimetuse sees ja inimeste lahkumised, vastas Raudsalu eitavalt. “Toimetuse sees tegelikult ei ole väga suuri vastuolusid. Suur avalikult kajastatud vastuolu oli siis, kui toimetus ei olnud rahul peatoimetaja Peeter Helme tegevusega, aga Helme on lahkunud ja pärast seda ei ole olnud olulisi vastuolusid,” kinnitas Raudsalu.

“Toimetuse tegevusega ei olnud tema lahkumisel mingit seost. Rääkisime puhtalt äristrateegiast. See on juhatuse-sisene asi,” lisas Raudsalu. “Ma arvan, et toimetusel ei ole Merili Nikkolole etteheiteid ja toimetuse igapäevatöö organiseerimise seisukohalt ei ole ka kellelgi teisel talle etteheiteid.”

Nikkolo: töö käigus tekib ikka erinevaid nägemusi

“Arutasime Andrus Raudsaluga asju ja leidsime, et praegu oleks mõistlik teha selline otsus,” ütles Nikkolo Delfile ja lisas, et Postimehes tema karjäär ei jätku.

Samas kinnitas ta, et lahkuti sõbralikult. “Kõik on korras, mina saan natuke puhata ja jätkata magistriõpingutega.

Lahkumise põhjusena välja toodud erinevat nägemust ettevõtte arengustrateegiate osas Nikkolo kommenteerima ei soostunud. “Las see jääb juhatuse esimehe otsustada. Aga see, et töö käigus tekivad erinevad nägemused strateegia osas, on loomulik. Siis ongi otsustamise koht, et mis edasi saab. Postimehele soovin ikka parimat,” märkis Nikkolo.

Nikkolo rõhutas, et vastuolud toimetuse sees on leidnud oma lahenduse ja jäänud ajalukku ning tema lahkumine nendega seotud ei ole. “Küsimus on ettevõtte visioonis, aga ma aktsepteerin juhatuse esimehe seisukohta.”

Roonemaa: ma ei näe, et meil oleks võimalik jätkata sõltumatu ajakirjanduse tegemist

Pärast teadet, et Nikkolo lahkub täna ametist, otsustas Postimehega lõpparve teha ka väljaande uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa. "Esitasin pärast Merili (Nikkolo - toim) teadet lahkumisavalduse, kuna ei näe, et meil oleks võimalik jätkata sõltumatu ajakirjanduse tegemist," ütles Roonemaa Delfile.

Linnamäe kättemaks?

Usutavasti märgib Roonemaa ja Nikkolo lahkumine järjekordset peatükki ajalehe omaniku Margus Linnamäe ja ajakirjanike vahelises vastasseisus. Postimehe peatoimetaja Peeter Helme pidi mõne nädala eest ametist lahkuma, kui toimetus otsustas kirjutada juhtkirja lehe omanikku valusalt puudutaval teemal - nimelt taunis toimetus apteegireformi pidurdamist.

Nikkolo lahkumist võib seega pidada omaniku karistuseks selle eest, et ta ei soovinud või ei suutnud ajakirjanike ja peatoimetaja vahelises tülis peatoimetajat kaitsta.

Nikkolo on Postimees Grupi ettevõtetes kokku töötanud 17 aastat, ta on pidanud nii Järva Teataja kui ka Pärnu Postimehe peatoimetaja ametit. 2018. aasta kevadel asus ta tööle ASi Eesti Meedia uudismeedia juhina ning Postimehe vastutava väljaandjana. Toonane peatoimetaja Lauri Hussar jäi küll peatoimetajaks, aga kärbitud volitustega.

Pärast Peeter Helme lahkumist peatoimetaja kohalt ajutiselt liidetud vastutava väljaandja ja peatoimetaja rollid ühendatakse jäädavalt
Uue inimese ametisse nimetamiseni Nikkolo kohuseid Postimehe vastutava väljaandja ja peatoimetajana täitma hakkav BNS-i peatoimetaja Kalev Korv ütles Delfile, et vastutava väljaandja ja peatoimetaja rollid ühendatakse jäädavalt. "Vastutava väljaandja ja peatoimetaja ametikohad olid ühendatud juba Merili Nikkolo ajal pärast Peeter Helme lahkumist ja mulle teadaolevalt on plaanis nii ka jätkata."


Korv ise vastutava väljaandja ja peatoimetaja ühendametit pidama jääda ei soovi ja näeb ennast ka tulevikus BNS-i juhtimas.


Küsimusele, kas ta mõistab Roonemaa lahkumise põhjendust, et Postimehes ei saa jätkata sõltumatu ajakirjanduse tegemist, vastas Korv, et tal pole olnud võimalik Roonemaaga suhelda. "Mul ei ole olnud võimalust Holger Roonemaaga rääkida, mistõttu ei oska ma ka kommenteerida, miks tal on tekkinud arusaam, et Postimehes on ajakirjanduslik sõltumatus riivatud. Minu hinnangul on Postimees jätkuvalt viljelemas silmapaistvalt head ning igati tasakaalustatud ajakirjandust ja mul pole mingit põhjust kahelda, et see saab nii olema ka edaspidi," kinnitas Korv.


"Tundub, et uuriva ajakirjanduse toimetusele uue juhi leidmine saab olema üks minu esimestest ülesannetest vastutava väljaandja kohusetäitjana. Küsimus, kellest saab toimetuse uus juht, peab kindlasti saama vastuse enne jaanuari lõppu, kui lõpeb Roonemaa töösuhe Postimehega," lisas Korv.

Selle aasta algul kirjutasime, et Nikkolot on iseloomustatud kui Postimehe omaniku Margus Linnamäe usaldusisikut.

Juulis kajastasime ka meediavabaduse eest seisev organisatsiooni Piirideta Reporterid raportit, mis kutsus Linnamäed austama lehe toimetuse sõltumatust. Ühtlasi toodi välja, et et viimase aasta jooksul on mitu toimetajat lahkunud või sunnitud lahkuma. Nikkolo sõnas selle kriitika peale, et töötajate lahkumine on “normaalne areng” ning lisas, et on oluline rõhutada rahvuslikke juuri ja kindlustada Eesti keele ja kultuuri jätkusuutlikkus läbi aja, olles samal ajal ka väärtuste positiivne survegrupp ja valvekoer.