Roomakatoliku rühmituse avaldatud aruandes öeldakse, et 33 preestrit kuritarvitasid vähemalt 175 alaealist alates Kristuse Leegioni asutamisest 1941. aastal, vahendab uudistekanal BBC.

2006. aastal kästi Macielil pärast kaheaastaseid süüdistusi alaealiste seksuaalses kuritarvitamises pensionile jääda.

Ta suri kaks aastat hiljem, 87-aastaselt, kunagi süüdistajate ees seismata.

"Tõenäoliselt on kuritarvituste juhtumeid rohkem kui aruandes esitatud juhtumeid ja statistikat tuleb regulaarselt uuendada," seisis uurijate raportis.

Ta lisas, et 45 ohvriga oli alanud "heastamise ja leppimise" protsess.

Aruande kohaselt suri 33st süüdistatavast preestrist kuus ilma kohtuprotsessita, üks mõisteti süüdi ja üks ootab praegu kohut - ning ta on "juba vaimuliku staatusest ilma jäänud".

Veel 18 kuuluvad endiselt organisatsiooni, ent nad on eemaldatud ülesannetest, kus nad suhtlevad avalikkuse või lastega.

Aruandes lisati, et 33st preestrist 14 olid ka ise ohvrid, kirjeldades "väärkohtlemise ahelaid", kus "ohver muutub aja jooksul ka ise agressoriks".

Mitu meest süüdistasid Macieli avalikult enne tema surma nende seksuaalses ründamises aastatel 1940-1960.

Toona eitas mees seda raevukalt, öeldes 2002. aastal: "Ma ei ole kunagi käitunud sellisel tülgastaval moel, milles need mehed mind süüdistavad."

2006. aastal käskis paavst Benedictus XVI tal Kristuse leegionäride juhina taanduda seoses süüdistustega, mida tema eelkäija paavst Johannes Paulus II oli eiranud, kui need esmakordselt ilmnesid.

Pärast Macieli surma 2008. aastal avastati, et ta oli isa ka mitmele aastate jooksul sündinud lapsele.

Paavst Franciscus teatas teisipäeval, et kiriku salastamise reeglit ei kohaldata enam alaealiste seksuaalse kuritarvitamise juhtudes.

Kirik varjas aastaid tuhandeid seksuaalse kuritarvitamise juhtumeid. Paavsti sõnul oli selle eesmärgiks kaitsta ohvrite privaatsust ja süüdistatavate mainet.

Nüüd kaotati piirangud neile, kes teatavad väärkohtlemisest või väidavad, et on olnud ohvrid.

Meetme eesmärk on parandada läbipaistvust ning politsei ja teiste tsiviilõiguslike asutuste võimalusi kirikult juhtunu kohta teavet küsida.