Kolm riigipead arutavad regionaalset koostööd, sealhulgas arenguid ühiste taristuprojektide - näiteks Rail Baltic - elluviimisel. Lisaks tutvustab Kaljulaid Eesti prioriteete Balti ja Põhja-Balti koostöö eesistumise ajal 2020. aastal.

Presidendid arutavad ka piirkonna julgeolekut, Euroopa Liidu tulevikku, suhteid lähinaabritega, idapartnerlust ning Kolme Mere Algatust, mille järgmine tippkohtumine toimub juunis 2020 Tallinnas.

NATO Põhjadiviisi staabis Adažis kohtub president Kaljulaid diviisi ülemal kindralmajor Flemming Mathiaseniga ning seal teeniva Eesti kontingendiga, mida juhib kolonel Aron Kalmus. NATO Põhjadiviisi juhtimisstaap loodi eelmisel aastal koostöös Taaniga ning selle põhiülesanne on juhtida sõjalisi operatsioone Lätis ja Eestis kriisi- ja sõjaajal. Samuti tutvub riigipea Läti kaitseväe Adaži sõjaväelinnakuga.

Riigipea jõuab Eestisse tagasi täna õhtul.

Riigipeade kl 15 algavat pressikonverentsi saab vaadata otse Läti presidendi Facebooki lehelt.