Pärna esitas volikogu liikmena Tallinna linnapeale arupärimise, milles käsitles järgnevaid küsimusi:

Mille alusel valitakse, kes saab omanimelise trammi? Kas linnapea ei arva, et tegemist on varjatud valimisreklaamiga? Kas ka linnavolinikul Priidu Pärnal oleks võimalik saada omanimeline tramm? Kas on eetiline Keskerakonna poolt lükata käima kampaania, mille raames saavad 10 inimest Europarlamenti külastama minna, reklaamides linnaeelarvest rahastatava transpordivahendi pinnal oma poliitikut ja selle kaudu ka korraldatavat õnnemängu?

Kui vastab seadusele, on kõik hästi

Meer Mihhail Kõlvart ei näe üheski käsitletud punktis murekohta: kõnealuse trammi suhtes on kõik reklaamiseadusele vastavalt korras.

"Reklaami eksponeerimine ühissõidukil on kättesaadav kõigile, kes on valmis tasuma teenuse eest vastavalt Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi reklaampindade hinnakirjale," märkis Kõlvart oma vastuses Pärna arupärimisele, lisades, et reklaamide kujundus tuleb kooskõlastatada Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsiga.

Tasub välja tuua, et Yana Toomi näoga tramm ei kuku samasse kategooriasse teiste nimeliste sõidukitega - nimeliste trammide projekt on läbi viidud kooskõlas linnakodanike ja ajaloolastega, leidmaks sobivaimad nimevariandid. Toomi bürood reklaamiva trammi puhul on tegemist Euroopa Parlamendi liikme igapäevatööd korraldava büroo reklaamiga.

"Kõigile on avatud võimalus reklaamida oma ettevõtet või teenust, kui reklaam vastab reklaamiseaduses kehtestatud nõuetele. Reklaamiseadus sätestab reklaami mõiste, reklaamile kehtestatud üldnõuded, keelud ja piirangud ning järelevalve korralduse ja vastutuse seaduse rikkumise eest," seisab Kõlvarti vastuses. "Näiteks kuue kuu pikkuse lepingu korral trammil KT-4 (nagu see on ka kõnealuse reklaami puhul) tasub tellija Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ühe kuu eest 650 eurot (ilma käibemaksuta) ja reklaamimaksu vastavalt kehtivale reklaamimaksu määrusele."