Sotsioloog Iris Pettai märkis, et perevägivald maksab riigile aastas 106 miljonit eurot, mille hulka kuuluvad meditsiinilised kulud, erinevad nõustamisteenused ja nii edasi.

Pettai tõdes, et perekondade lepitamine ei võimalda perevägivalla piiramist. "Mõne aja pärast jätkub vägivald, võib-olla julmemalt," märkis Pettai. Rahvas on jõudnud aga õiglustunde piirile, kuna 71 protsenti vastanutest leidsid, et perevägivallatsejate karistused on liiga leebed.

Võrdleva õigusteaduse lektor Silvia Kaugia rääkis, et perevägivalla ohvrite suhtes on kõige ründavamad ja hukkamõistvamad keskealised ja vanemad mehed. Kõige rohkem mõistavad vägivallatsejaid hukka aga noored naised. Tema uuringust selgus ka tõsiasi, et vaid 80 protsenti vastanutest olid täiesti nõus, et seksuaalvahekord vastu abikaasa tahtmist on vägivaldne tegu. Lausa seitse protsenti ütlesid, et ei oska arvata, kas selline teguviis on vägivaldne või mitte.