„[Agentuur] on sattunud Eesti võimude poolt pretsedenditu surve alla. <...> Ametlik Tallinn kiusab agentuuri avalikult taga, kasutab administratiivseid hoobi informatsiooniallika tegevuse blokeerimiseks,” ütles Zahharova, vahendab TASS.

Zahharova iseloomustas seda tegevust kui „repressiivseid samme”, mis on „rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtete jäme rikkumine” ning puudutavad arvamusvabaduse ja informatsioonile võrdse ligipääsu tagamist.

„Me kutsume reageerima profiilseid rahvusvahelisi struktuure, eelkõige OSCE esindajaid massiteabevahendite vabaduse küsimustes, aga ka valitsusväliseid õiguskaitsestruktuure,” ütles Zahharova.

Zahharova rõhutas, et neid „avalikke karistusmeetmeid” kasutades on Eesti võimud liitunud üldise Venemaaga seotud massiteabevahendite diskrimineerimise kampaaniaga Baltimaades.

„Seal keelatakse Venemaa venekeelsete kanalite transleerimine, blokeeritakse ligipääs Venemaaga seotud veebilehtedele ja praktiseeritakse ajakirjanike väljaajamist,” lausus Zahharova.