Näiteks isikutunnistuse riigilõiv on seega Eestis 25 ja välisesinduses 55 eurot, tähtajalise elamisloa riigilõiv Eestis 64 ja välisesinduses 95, biomeetriliste andmetega reisidokumendi riigilõiv on Eestis 40 eurot ja välisesinduses 70 eurot.

Muudatuse eesmärk on katta kulud, mis on seotud dokumentide taotluste vastuvõtmise, väljastamise ja postiteenuste kasutamisega. Riigilõiv kehtestatakse ka dokumentide väljastamise eest Eesti välisesinduses või aukonsuli kaudu, mis siiani on olnud tasuta teenus.

Seadus jõustub 6. jaanuaril 2020.

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse poolt hääletas 85 saadikut.