Möödunud nädalal vabastas Lüganuse vallavalitsus Kiviõli I keskkooli direktori Heidi Uustalu ametist. Samm pahandas paljusid ning Uustalu kaitseks on sõna võtnud nii kooli hoolekogu liikmed, koolijuhtide liit, Kiviõli kooli vilistalsed ja töötajad. Lisaks on koolijuhi toetuseks algatatud petitsioon kogunud üle tuhande allkirja. Vallavaem Rauami sõnul ei ole selline reaktsioon üllatuslik. "Minu jaoks oli see ootuspärane. Ma teadsin, mis inimesega on tegemist, milline on tema seljatagune ja kui raske see võitlus olema saab." Viimasega pidas vallavanem oma sõnul silmas "Reformierakonnapoolset meedia-PR-i.

Rauam ei näe, et vald oleks koolijuhi vallandamise asjus vale otsuse teinud. "Ammu oleks pidanud midagi tegema. Tundub, et see olukord ongi selline, et pigem õudne lõpp, kui lõputu õudus," lausus ta. Vallavanem lisas, et otsusel on ka toetajaid: "Aga nad ei tule meediasse või siia maja ette plaksutama. Nad ei ole sellised inimesed."

Poliitilise neutraaluse nõudmise pioneerid?

Uustalule heideti ette, et ta lubas Reformierakonna noortel koolis koosolekut pidada. Ent erinevate koolide ruume on koosolekuteks üürinud mitmed erakonnad. "See on üks tilk karikasse, mis üle ääre asja ajas. Neid juhtumeid on veel ja veel olnud seal," vastas Rauam, kui Delfi sellele tähelepanu juhtis.

Seejärel ütles Rauam, et pooldab koolide poliitilist neutraalsust ning lisas, et seal ei peaks poliitilisi asju korraldama ja arutama. "Võib-olla me oleme pioneerid Lüganuse vallas ja tahame, et meil koolides oleks poliitiline neutraalsus. See on ainuõige otsus."

"Meil on koole viis tükki, aga ma ei tea, et üheski teises oleks need probleemid, jätkas vallavanem ning lisas, et gümnaasiumiaste on neist ühes "See on ilmselt nende koolide teema, kus on gümnaasiumiaste. Me räägime ikkagi valijaskonnast vanuses 16 ja edasi."

Pigem näeb vallavanem, et tekkinud olukord võiks ajendada avalikku arutelu poliitilise neutraalsuse üle koolides,

Eesmärk töörahu

Vallavanem välistas täielikult koostöö jätkumise võimaluse. "Antud olukorras on kujunenud välja ühene arusaam, et kumbki kumagi usaldada ei saa ja usalduslikku töösuhet tekkida ei saa. Ju me jääme mõlemad oma otsuse juurde."

Hetkel käib usin töö rahu taastamise ja kooli normaalse toimimise jätkamise nimel. Rauam selgitas, et vald kutsus Kiviõli kooli õpetajad kohtumisele, kuid tänase seisuga pole selle toimumise aeg veel selgunud. Homme kohtub vallavanem haridus- ja teadusministeeriumi esindajaga ning kolmapäeval Kiviõli kooli hoolekoguga ja õpetajate esindajatega. "Vaikselt tegeleme sellega, et taastada töörahu ja normaalne õppetegevus koolis. Selleks see kool ju tegelikult on."