Hiljuti ametist vabastatud Uustalu toetuseks on Lüganuse vallavalitsusele pöördumised läkitanud nii kogukonna liikmed kui ka Eesti koolijuhid.

"Oma koostöise juhtimiskultuuri, noori väärtustavate hoiakute ning ettevõtliku suhtumisega on kool muutunud atraktiivseks töökohaks just noortele õpetajatele. Seda ei ole lihtne saavutada," seisab pöördumises, mille on allkirjastanud 140 Kiviõli 1. Keskkooliga seotud vilistlast, lapsevanemat ja töötajat.

"Kiviõli I Keskkoolis õpib täna 100 õpilast rohkem kui kümme aastat tagasi, samal ajal kui Lüganuse valla elanikkond väheneb ja vananeb. Siia tullakse õppima kaugemaltki kui ainult Lüganuse vallast. Kiviõli I Keskkool on andnud suure panuse Kiviõli ja Ida-Virumaa maine positiivsemaks muutmisel, koolis käivad külalised nii Eestist kui välismaalt õppimas ja uudistamas. Selle uuendusmeelsust, nooruslikkust ja avatust väärtustatakse," rõhutasid nad ning lisasid, et selle saavutamisel on märkimisväärne roll olnud Uustalul.

"Heidi Uustalu on juht, kes toetab nii õpilaste kui ka õpetajate algatusi, julgustab ja innustab, kiidab ja tunneb uhkust oma koolipere kõikide saavutuste üle. Heidi jaoks on tähtsad oma töötajate motiveeritus ja rahuolu, sõbralik ja kiusamisvaba koolikeskkond, õpilaste individuaalne toetamine ning nende algatusvõime soosimine,"

Koolijuhi ametist vabastamise argumendid ei ole allakirjutanute sõnul olnud veenvad ning nad nõuavad vallalt otsuse tühistamist. "Koolijuhi ootamatu vallandamine on tekitanud šoki kooliperes, nii õpilastes kui õpetajates, on halvanud kooli töö ning pannud küsimärgi alla seni saavutatu eduka jätkumise," seisab pöördumises.

Koolijuhid: Uustalu vabastati selgelt otsitud põhjusel

"Heidi Uustalu on teinud koolijuhina väga head tööd, Kiviõli 1. Keskkool on üleriigiliselt silmapaistev kool ja koolijuht Heidi on panustanud Eesti haridusse väga palju, mille tulemusena on teda pärjatud 2016. aastal ka Aasta Koolijuhi aunimetusega," rõhutas vallavalitsusele edastatud pöördumises koolijuhtide ühenduse juhatuse esimees Urmo Uiboleht.

Koolijuhtide ühenduse hinnangul ei ole Lüganuse valla otsus eeskujuks noortele ega toeta koolipere edasist rahumeelset ja õppimisele keskenduvat toimimist, sest rahuliku ja lahenduskeskse tegutsemise asemel on otsustatud tegutseda hoopis teisiti - vastutustundetult.

"Hindame koolijuhtidena neid koolipidajaid, kes teavad, mis koolis toimub, oskavad hinnata ja tahavad panustada igasse kooli tema vajadusi arvestades. Paraku on viimase mõne kuu jooksul on olnud mitmeid juhtumeid, kus koolipidaja küündimatus, tahtmatus või poliitiline kallutatus kahjustavad tõsiselt koolide töörahu ja arengut," seisab pöördumises.

Koolijuhid kutsuvad pöördumises nii riiki, avalikkust kui ka kogukondi üles küsima koolipidajatelt, kuidas ja missuguste põhimõtete alusel ning kelle eesmärkidest lähtuvalt pidajad oma koole toetavad. "Kooli, meeskonna ja õppijate areng vajab läbimõeldud ja süsteemset supervisiooni, et ei tekiks küsimusi, miks üldse kooli peetakse, kui tegudega väljendatakse oskamatust või suisa tahtmatust. Selliste küsimuste tõstatamine on hädavajalik – oleme maailma hariduse esirinnas ja meie tugevuseks on olnud iga Eesti kooli ühtlane tugevus. Paraku näeme praegu suurt ohtu meie heale haridusele."

Direktoril teisigi toetajaid

Koolijuhi kaitseks on välja astunud Kiviõli 1. Keskkooli hoolekogu, mille esimees Mehis Kreisman edastas Lüganuse vallavalitsusele pöördumise, milles tunnustatakse Uustalu selle eest, et tema juhtimisel on kool oluliselt arenenud.

Lisaks on erakonna Eesti 200 juhi Kristina Kallase juhtimisel asutud internetis Heidi Uustalu toetuseks allkirju koguma. Reede ennelõunaks oli petitsiooni allkirjastanud üle tuhande inimese.

Direktorile heidetakse ette, et ta lubas kooli ruumides läbi viia Reformierakonna noortekogu koosolekut, kus olevat väidetavalt üritatud kangutada Kiviõli praegust vallavõimu, milleks on Keskerakonna ja Isamaa liit.