Ratase sõnul on Rail Baltic Eesti, Läti ja Leedu jaoks ajalooliselt unikaalne projekt, mille õnnestumine sõltub kõikide osapoolte koostööst.

Rail Balticu arutelu algab töölõuna vormis, millel osalevad Eesti ja Läti peaministrid, kolme Balti riigi transpordi valdkonna eest vastutavad ministrid, TEN-T programmi Põhjamere-Läänemere koridori koordinaator Catherine Trautmann ja Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

Teemaga jätkatakse laiendatud ringis töösessiooni ajal, kus peaminister Ratase ja Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga liitub Leedu peaminister Saulius Skvernelis ning Poola taristuminister, Soome suursaadik Riias ja RB Rail esindajad.

Teine töösessioon keskendub ühise energiaturu teemadele, Euroopa Liidu pikaajalisele eelarvele aastateks 2021-2027 ning jaanuaris algavale Eesti eesistumisele Balti Ministrite Nõukogus. Kohtumise võtab kokku peaministrite ühisavaldus.

"Ühiste suurte eesmärkide ellu viimiseks peame jõudsalt edasi liikuma, toetudes saavutatud kokkulepetele ja ajagraafikule ning keskendudes projekteerimistegevuste lõpetamisele ning raudtee taristu ehitusele," ütles Ratas.

"Mul on hea meel, et Eestis on ehitustegevus juba alanud ja Rail Baltic valmib kindlasti," lisas ta.

"Peame koos pingutama, sest ühiselt oleme palju tugevamad ja võimekamad, puudutagu see siis Rail Balticu tähtaegset valmimist, energiaturgu, Euroopa Liidu tulevast eelarvekava või kaitsekoostööd NATOs," teatas Ratas.

Täna õhtul, mil peaministrite Ratase, Kariņši ja Skvernelisiga ühineb ka Poola peaminister Mateusz Morawiecki, arutatakse transatlantilisi suhteid äsja lõppenud NATO liidrite kohtumise valguses, arenguid seoses Ukrainaga ning Euroopa tulevikku pärast Brexitit.

Peaministrite Nõukogu on Balti Ministrite Nõukogu kõrgeim organ, mis annab suunad kolme riigi valitsustevahelisele koostööle. 2019. aastal juhib Balti koostööd Läti. 2020. aastal võtab koostöö juhtimise üle Eesti.