Eesti Päevalehe andmetel vahistati eile Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrollibüroo ametnik, keda kahtlustatakse suures ulatuses grupiviisilises omastamises, dokumentide võltsimises ning võltsitud dokumentide kasutamises. Täna varahommikul riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas seda Eesti Päevalehele ka kinnitas.

Kuigi riigiprokuratuurist ega kapost ei öeldud, kellega on tegemist, siis Eesti Päevalehe andmetel on vahistatu möödunud aasta veebruaris Lõuna prefektuuri sisekontrolli juhina tööd alustanud Kaupo Martihhin.

Küngase sõnul omastas ametnik kahtlustuse järgi aastatel 2015-2019 aktsiaseltsi ühe omanikuna selle ettevõtte vara sularahana ning teise endaga seotud äriühinguga sõlmitud lepingute kaudu. Lisaks tasus ta selle aktsiaseltsi arvelt erareiside eest ning võltsis ja kasutas dokumente, et reiside tegelikke eesmärke varjata. Ühtlasi esitati mehele kahtlustus selles, et ta omastas teise enda kontrolli all oleva äriühingu kasuks selle aktsiaseltsi klientidele esitatud nõudeid. Tegemist ei ole ametialase kuriteoga.

Kahtlustuse järgi omastas üle 250 000 euro

Summa, mida Martihhin teiste äriühingu omanike teadmata kahtlustuse järgi omastas, on vähemalt 250 000 eurot. Kuigi riigiprokuratuur ei öelnud, millise firmaga on tegemist, siis Äriregister annab Martihhini nime sisestades kiire vaste. Nimelt on Kaupo Martihhin 1997. aastal loodud AS Tartekplus üks omanikest. AS Tartekplusi põhitegevusala on liiklusmärkide, tähiste ja siltide valmistamine ning müük. Firmat juhib juhataja ja kolme-liikmeline nõukogu, mille esimees on Kaupo Martihhin. Nõukogu liikme tasusid 2018. aastal ei makstud, kuid firma palgal olevale neljale inimesele arvestati palka 65 229 eurot. Ettevõtte käive oli möödunud aastal 469 000 eurot ning kasum 79 000 eurot.

Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul on prokuratuuri üheks prioriteediks seista ausa majanduskeskkonna eest. „Juhtum on seda kaalukam, et õigusvastast käitumist heidetakse ette inimesele, kelle ülesanne on teiste õiguskuulekust kontrollida ning õigusvastaseid tegusid ennetada ja tõkestada,” viitas Pern kahtlusalusele positsioonile sisekontrollibüroos, mille ülesandeks on avastada ja tõkestada kuritegusid just nimelt oma organisatsioonis. “Ametnikud peavad nii oma tööülesandeid täites kui ka eraelus olema seaduskuulekad ning eeskujuks teistele,“ lisas Pern.

Prokurör taotles vahistamist, sest kahtlustatav võiks vastasel juhul uusi kuritegusid toime panna. „Kahtlustatav võiks sarnaste tegude toimepanemist jätkata, tõendeid kunstlikult looma või kõrvaldama hakata, samuti võiks ta mõjutada teisi menetlusosalisi,“ ütles Pern.

Lisaks politseiametnikule kahtlustatakse koos temaga korduvas vara omastamises ka üht 26-aastast meest. See inimene võib olla Martihhini poeg Kevin. Nimelt on Kaupo Martihhin ka asutaja ja osanik 2014. aastal äriregistrisse kantud ettevõttes OÜ Tartek Grupp, mille juhatuse liige on tema poeg Kevin. Sellele seosele annab alust prokuratuuri eespool kirja pandud viide, et mehele esitati lisaks kahtlustus ka selles, et ta omastas teise enda kontrolli all oleva äriühingu kasuks selle aktsiaseltsi klientidele esitatud nõudeid.

OÜ Tartek Grupi põhiliseks valdkonnaks on majandusaasta aruande järgi “muu ehitise viimistlus-ja lõpetamine, täpsemalt öeldes 3M aknakilede müük ja paigaldus ning kinnisvara arendus”. OÜ Tartek Grupi 2018. aasta käive oli 67 971 eurot ning puhaskasum 9850 eurot. Firmat juhtivale juhatuse liikmele aruandeaastal töötasu ei makstud.

Ekskolleeg: jälitajana on Martihhin kindlasti üle keskmise hea

Kaupo Martihhin jäi politseis oma kunagistele kolleegidele esmalt silma toonases Tartu politseiprefektuuri auto jälitusgrupis, kus ta töötas legendaarse Ilmar Ämariku käe all. Sealt edasi liikus Martihhin piirivalvesse, kus tema vastutusala oli Peipsi piirkond. Seejärel naasis mees taas politseisse, siis juba Lõuna politseiprefektuuri. Ühel hetkel pandi Martihhin juhtima Lõuna politseiprefektuuri organiseeritud kuritegevuse talitust, kus ta kunagiste kolleegide sõnul ka hästi hakkama sai. Seejärel kutsus toonase politseiameti kriminaalosakonna juht Krista Aas Martihhini Tallinnasse, kus mees sai kriminaalpolitseiosakonna menetlusbüroo juhiks.

Kui Martihhini isa suri, võttis mees üle isale kuulunud ettevõtte AS Tartekplus ning toimetas mõnda aega seal, kuni ta uuesti politseisse läks ning 2018. aasta veebruaris Lõuna prefektuuri sisekontrolli osakonna juhina tööle hakkas.

Martihhin on õppinud FBI akadeemias. “Olemuselt on ta peaga poiss. Piisavalt laisk ja mugav. Inimesena sümpaatne. Jälitajana kindlasti üle keskmise hea,” iseloomutas üks endine Lõuna prefektuuri politseinik Martihhinit, avaldades imestust, et kunagine kolleeg on tänaseks omastamise kahtlustuse saanud.

Kriminaalmenetlust juhib riigiprokuratuur ja viib läbi kaitsepolitseiamet.