Endine maaeluminister Mart Järvik kutsus 6. augustil PRIA juhi Jaan Kallase koos oma nõuniku Maido Pajo ja mitme põllumehi esindava organisatsiooni juhiga kohtumisele, kus tegi väidetavalt ettepaneku olla leebem ettevõtjate vastu, keda PRIA sooduskelmuse eest kohtuga ähvardas.

PRIA peadirektor Jaan Kallas kinnitas pärast tänast maaelukomisjoni kohtumist, kuhu ta oli kutsutud sellest aru andma, et mainitud koosolek toimus. Küll aga ei saa ta selle sisust ka oma parima tahtmise juures rääkida, sest tal on vaikimiskohustus. Miks? "On vaja vaikida," sõnas Kallas. PRIA juht ei saa ka öelda, kes talle vaikimiskohustuse pani ning milline õiguskaitseorgan on kohtumise osas uurimise alustanud.

"Need, kelle tööks on uurida, need uurivad ja nemad annavad oma uurimistest teada, kui selleks õige aeg ja koht on," ütles Kallas.

Nii palju sai aga Kallas öelda, et endine maaeluminister talle ühtegi käsku või korraldust ei andnud. "Mis puutub Mart Järviku arvamusse, siis me oleme sellest temaga rääkinud ja meie ühine seisukoht on, et oleme erinevaid variante arutanud," ütles ta.

6. augusti kohtumisest sai juba augustis teadlikuks ka riigisekretär Taimar Petekrop

Kuigi Kallase sõnul Järvik teda 6. augusti kohtumisel ei survestanud ega suunanud, ütles ta, et andis kohtumise sisust teada riigisekretär Taimar Peterkopile. Peterkop kinnitas, et sai sellest teada juba augustis ning hetkel selgitab õiguskaitseorgani menetlus, kas Järviku käitumist saab pidada püüdluseks PRIA töösse sekkuda või mitte

koostööleministriga vaatan tagasi täiesti normaaslet, me saime enamus asju nende põgusate kokkupuudete pealt, mis meil 6 ja poole kuu jooksul olid, läbiräägitud. tema huvi pria toimimise ja kontrollisüsteemide osas oli täiesti olemas ja siiras. selleks ta ka meid tartus külastas ja me talle tervep äeva jooksul korraliku koolistuse tegime.