Probleemkomisjoni juht Jaak Valge (EKRE) ütles, et komisjon otsustas esialgse visandi paketti sotsiaalministeeriumi ekspertidel põhjendustega täiendada ja siis fraktsioonidele arutamiseks saata. Üks osa sellest on tõesti vanusepiirangu tõstmine. Kui praegu tohivad alkoholi osta 18-aastased, siis edaspidi võiks vanus olla kõrgem, näiteks 21-aastat.

Teine mõte on alkoholimüügi kellaaegade piiramine. Kui praegu on see lubatud kella kümnest kümneni päeval ja öösel on see keelatud, siis mõte on lubada poes alkoholimüüki kümnest kaheksani, aga pühapäevadel kümnest neljani. Järgmisel rahvastikukriisi komisjoni koosolekul tegeletakse alkoholi ennetamise teemaga. Alkohol on murekoht, sest see mõjutab negatiivselt rahvastiku tervist. 21-69 vanuste meeste üldsuremus on väga kõrge, üheks põhjuseks just alkoholi tarvitamine. „Seetõttu on ka Eesti inimeste tervelt elatud aastate arv väike. Rahvastikukriisi komisjoni ülesanne on nendele valukohtadele tähelepanu juhtida,” ütles Valge.

Valge rõhutas, et alkoholi liigtarbimine üks väike teema, millega komisjon on tegelenud. Komisjon käsitleb kõiki rahvastikuarengu sõlmprobleeme. Seni on komisjon tegelenud lõimumisteemaga, tagasirände teemaga, samuti on komisjon arutanud rahvaloenduse metoodikat. Statistikaamet tahaks teha täiesti registripõhist rahvaloendust, aga paljud teadlased on selle suhtes skeptilised, sest kahtlevad Eesti registrite täpsuses. Ka komisjon pooldas kombineeritud rahvaloendust. Edaspidi keskendub komisjon põhilistele teemadele - sündimusele ja rändele.

Valge nimetas probleemkomisjoni käsitletud ettepanekuid visandiks, mille põhjal - kui need heakskiidu leiavad - saab alustada eelnõu kirjutamist. „Midagi peab aluseks olema, et üldse protsessi alustada saaks. Ma pole nii naiivne uskumaks, et selliste piirangute kehtestamine valutult läheks,” nentis Valge. Kui poliitiline toetus on olemas, siis tuleb eelnõu enda kirjutamisel paluda ministeeeriumide abi.

Probleemkomisjoni aseesimees Heljo Pikhof (SDE) ütles, et tema jaoks on esmatähtis piirata alkoholi kättesaadavust alaealistele. See on ka praegu keelatud, aga ometi juhtub, et alaealised ikkagi saavad alkoholi kätte. Enne uute vanusepiirangute kehtestamist tuleb tema sõnul olemasolevaid piiranguid paremini jõustada. Ilma selleta pole vanusepiiri tõstmisel mõtet.

Mis puudutab ajalisi müügipiiranguid, siis tuleb selle üle hoolikalt järele mõelda ja uurida ka teiste riikide kogemusi, mida seal on see kaasa toonud.

Pikhofi sõnul on homme-ülehomme plaanis veel neid mõtteid arutada ja seejärel need paberile kirja panna. Seejärel on kavas neid fraktsioonides arutada, et leida, kas mingitele täiendavatele piirangutele on toetust või mitte.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid