Mida uut loodate Rataselt ja Peterkopilt kuulda, arvestades, et nägite kindlasti eilset peaministri esinemist pressikonverentsil? Kas mingid olulised küsimused on jäänud siiamaani küsimata?

Kuivõrd korruptsioonivastased meetmed on huvide konflikti vältimine otsuste ja toimingute tegemisel ja nende sisulises suunamises, siis tekkinud olukorras vajab korruptsioonivastane erikomisjon täiendavat teavet korruptsioonivastaste meetmete (huvide konflikti vältimine, teavitamiskohustus) rakendamisest olukorras, kui Maaeluministeeriumi juhtumist on ilmnenud, et huvide konflikti vältimine ja teavitamiskohustus on toiminud teisiti ja toonud kaasa teistsuguseid tagajärgi, kui seaduse tekstist järeldub.

Kas te isiklikult näete, et Ratas või Peterkop on midagi valesti teinud maaeluministeeriumi nõunike ja ministri arvatava huvide konflikti küsimuses?

Sellele küsimusele ei saa ma kuidagi enne kohtumist vastata. Küll on mul mitu küsimust, millele Eesti inimesed vajavad minu paremat arusaamist mööda vastust. Üks nendest on see, kas peaminister tegi kõik endast sõltuva kuumal augustikuul, et Maaeluministeeriumi küsimustes selgust saada? Kui minister ja ametnikud ei andnud selgeid vastuseid, siis miks ei nähtud vaeva nii kaua kui vastused oleks saadud? Augusti ja novembri vahele jääb mitu kuud. Mul oli valus kuulata Jõhvis kohalike omavalitsustega kohtudes korruptsiooniküsimustes lauset: „Vaadake, mis teil endal seal Toompeal toimub!“. Mul head vastust ei olnud, see oli ka tänase istungi kokku kutsumise ajend Inimeste õiglustunne on kannatada saanud.
Arvamuse kujundamine korruptsioonivastases erikomisjonis sõltub väga otseselt sellest, millised vastused saame eelmisele küsimusele.

Kas on mingeid lisadokumente, mida kavatsete välja nõuda, näiteks see PRIA juhi salvestis 6. augusti koosolekult?

Oleme erinevaid lisaandmeid küsinud ja vajadusel küsime veel. Vajadusel tegeleb komisjon küsimuste rägastikuga ka pärast tänast istungit.

Kas erikomisjonil on ka mingeid hoovakesi, mille abil peaministri käitumist antud küsimuses reguleerida?

Komisjonil on õigus ja kohustus vajadusel pöörduda õiguskaitseorganite poole. Komisjon tegutseb oma mandaadi piires.
Komisjon on valdkonnakomisjon, mitte ülesanded tulevad seadusest: parlamentaarne järelevalve korruptsioonivastaste meetmete rakendamise üle. Antud juhul on Riigikogu seadusandliku võimuna vastu võtnud korruptsioonivastase seaduse ja muud õigusaktid. Täidesaatev võim ehk valitsus rakendab õigusakte ning antud juhul peamegi vajalikuks teada saada, kuidas reaalsuses edaspidi rakendada üle kogu Eesti seadust, eriti olukorras kui seadus annab ühe lahenduse, kuid reaalsuses oleme Maaeluministeeriumi juhtumis näinud hoopis teistsugust lahendust.

Nõunik Urmas Arumäe ümber skandaali puhkedes ei käinud toonane maaeluminister Mart Järvik komisjoni ees aru andmas, miks nii?

Kutsusime. Ta ei tulnud. Sellest oli pikalt juttu ka Riigikogu saalis. Piinlik, et minister valetas ka siin justkui oleksime teda kutsunud viivitamatult komisjoni ette. Tema enda ja tema nõuniku meiliaadressile läks kutse pea kaks tööpäeva enne istungi toimumist. Kutsusime ka kantsler Lemetti, kes komisjoni ees käis.