"Tänaseni taastoodame me kakskeelset ühiskonda, mis pikas perspektiivis on ühele poolele kahjulikum ning pole jätkusuutlik. Koolipidamine on kohaliku omavalitsuse vastutusala ning mitmed Eesti omavalitsused on juba täna otsustanud minna täielikult üle eestikeelsele õppele. Pealinn ei saa jääda pealtvaatajaks," ütles Mart Luik.

"Iga Eesti riigi elanik peab oskama eesti keelt ja kõige lihtsam on omandada keelt just noores eas. Eesti keele oskus omakorda tagab noortele tulevikus paremad võimalused," märkis Luik.

Üleminek eestikeelsele haridusele on veninud juba aastakümneid. Tänaseks on riik seadnud kohustuse õppida gümnaasiumiastmes 60/40 süsteemi järgi mõningaid aineid eesti keeles. Peamisteks kitsaskohtadeks selle süsteemi laiendamisel on puudus õpetajatest, kes õpetaksid vene koolides. Tallinn on Eesti mõttes aga erilises seisus, sest tegemist on suurima tõmbekeskusega ning see loob hea eelduse eestikeelsele õppele üleminekuks. Lisaks on linnal olemas piisavad vahendid, et tagada õpetajate jaoks vajalik ettevalmistus.

"Meie hinnangul on 6 aastat piisav aeg, et järk-järgult minna üle täielikule eestikeelsele õppele. Kuidas seda täpselt teha, see on koolide ja Tallinna Haridusameti kokkulepe. Küll aga oleme sõnastanud selge eesmärgi, kuhu tuleb selle aja jooksul jõuda. Mitmete venekeelsete koolidega Tallinnal on selles protsessis võtmeroll," sõnas Luik.

Novembris võttis Isamaa volikogu vastu avalduse, mis seadis sihiks eestikeelsele õppele ülemineku kõigis Eesti omavalitsustes.